Herning-Ikast Landboforening

Besøg Herning-Ikast Landboforenings egen hjemmeside.

I Herning Ikast Landboforening forsøger vi at drive politik og at påvirke vores omgivelser, således at der kan skabes politisk flertal for landbrugets ønsker.

Vi lægger samtidig stor vægt på at få samfundets accept af landbruget som erhverv.
Sammen med de faglige medarbejdere i SAGRO varetager vi medlemmernes erhvervspolitiske interesser.
For at sikre den bedste opgaveløsning har vi et tæt samarbejde med Landbrug & Fødevarer og de øvrige landboforeninger i det tidligere Ringkøbing Amt,  når det drejer sig om lokale spørgsmål. Opgaver, der har principiel karakter, bliver løst på fællesskabets vegne - ja, det er bl.a. her, du får noget for dit kontingent.

Vi holder løbende uformelle møder med lokalpolitikere og mødes jævnligt med borgmestre og udvalgsformænd for kommunerne i vores område. På den måde er vi med til at sætte landbrugets vilkår på dagsordenen.

Derudover skriver vi ofte om landbrugets forhold i de regionale aviser for at sætte fokus på, hvad landbruget bidrager med til samfundet, og hvilke udfordringer erhvervet har.

Via vores tilknytning til Landbrug & Fødevarer har vi samtidig stor indflydelse på de nationale spørgsmål, der vedrører landbruget.

Med venlig hilsen

Sven Agergaard, formand

Du har også mulighed for at se andre landboforeninger, og få en værdifuld landbrugsrådgivning

 

 

Sven Agergaard, Formand
Nr. Vejenvej 10, 7400 Herning
Tlf. 9716 4488 - 4082 4488
E-mail: agergaard@agropartnere.dk

Aktuelle arrangementer

RINGKØBING – Hyrder og naturpleje år 2023
RINGKØBING – Hyrder og naturpleje år 2023 01-02-2023 kl. 19:45

Vestjyllands Højskole og Familielandbruget VEST-Jylland invi…

ESBJERG – Er du klimafrustreret? Vi tager klima-trykket!
ESBJERG – Er du klimafrustreret? Vi tager klima-trykket! 08-02-2023 kl. 18:30

Sydvestjysk Landboforening inviterer til medlemsmøde

HERNING – Fælles vandløbsmøde
HERNING – Fælles vandløbsmøde 09-02-2023 kl. 17:00

Invitation til medlemmer af Herning-Ikast Landboforening sam…

Samarbejdspartnere