ESG-ledelsesrapport

ESG-ledelsesrapporten (miljø, sociale og governance) er en vigtig del af bæredygtig landbrugsdrift. Denne rapport giver en detaljeret gennemgang af en landbrugsbedrift's præstationer i forhold til miljø, sociale og governance-kriterier.

En ESG-ledelsesrapport kan hjælpe landbrugsbedrifter med at identificere deres styrker og svagheder i forhold til bæredygtighed, samt give konkrete forslag til, hvordan de kan forbedre deres præstationer. Rapporten kan også bruges til at kommunikere bedriftens bæredygtighedsindsats til interessenter såsom investorer, kunder og myndigheder.

Hos SAGRO har vi stor viden om udarbejdelsen af ESG-ledelsesrapporten, og vi kan derfor hjælpe dig igennem eller varetage hele processen.

En ESG-ledelsesrapport kan omfatte en række kriterier, herunder:

  • Miljøpåvirkning, herunder energieffektivitet, vandforbrug, affaldshåndtering og bæredygtige landbrugsmetoder.
  • Social ansvarlighed, herunder arbejdsmiljø, løn- og ansættelsespolitik, samfundsrelationer og menneskerettigheder.
  • Governance, herunder ledelsesstruktur, risikostyring, korruption og compliance med love og regulativer.
  • Bæredygtig afgrøde- og dyreproduktion, herunder brugen af pesticider og kunstgødning, dyrevelfærd, og brugen af biologisk mangfoldige metoder.
  • Klimaadfærd, herunder emissioner, klimatilpasning, og bæredygtig energi.

Det er vigtigt at bemærke, at kriterierne kan variere afhængigt af landbrugsbedriftens størrelse, type og placering samt de specifikke interessenter, som rapporten er rettet mod.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Marlene Roswall Hansen Marlene Roswall Hansen Bæredygtighedsrådgiver 76 60 23 36

Samarbejdspartnere