Arbejdsmiljø

Arbejder du sikkert? SAGROs arbejdsmiljørådgivere kan hjælpe med at skabe rammerne for jeres videre arbejde med det gode arbejdsmiljø.

Alle landbrug med ansatte skal have en ArbejdsPladsVurdering – i daglig tale en APV.

APV’en skal være skriftlig og kunne fremvises, når Arbejdstilsynet kommer på besøg. APV’en skal derudover opdateres mindst hvert tredje år.

Det er også et krav, at der bliver gennemført en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Derudover skal der bl.a. foretages sikkerhedseftersyn af maskiner og udarbejdes kemiske risikovurderinger, der beskriver hvordan der arbejdes med kemiske produkter i virksomheden - f.eks. brug af værnemidler med mere.

Udarbejdelsen af APV’en og den årlige arbejdsmiljødrøftelse er lovpligtig, men det er langt fra bare en forpligtelse, som virksomheden har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. APV’en er et nyttigt redskab til at forbygge arbejdsulykker og et vigtigt grundlag for arbejdet med det gode arbejdsmiljø.

Udover at forebygge de små og store arbejdsulykker, som der desværre er alt for mange af i landbruget, er der en række andre gevinster at hente ved at have fokus på arbejdsmiljøet:

  • Større arbejdsglæde
    - og dermed mere motiverede medarbejderne
  • Øget produktivitet
    - og mindre udskiftning i medarbejderstaben

Få overblik - book en rådgiver

I en travl hverdag kan det virke uoverskueligt at komme omkring de mange forskellige forhold, der relaterer sig til arbejdsmiljø.

Løsningen kan være at booke en dag eller to med en af SAGROs dygtige arbejdsmiljørådgivere og sammen tage på en sikkerhedsrundering på bedriften/i virksomheden.

Du kan blandt andet få råd og vejledning om:

Læs mere om, hvor der oftest sker arbejdsulykker i landbruget, og hvordan vi undgår dem, her.   

Gør det let og overskueligt med kundeportalen ”Bedrift”

Ved at samle alle oplysninger og lovpligtig dokumentation i SAGROs nyudviklede, digitale løsning ”Bedrift” bliver arbejdet med bl.a. arbejdsmiljø lettere og meget mere overskueligt.

Læs mere om SAGROs nyudviklede digitale løsning, kundeportalen ”Bedrift” her.

Og læs en nyhedsartikel her.

Samarbejdspartnere