Historisk tilbageblik

Landboforeningernes lokale historie går mere end 150 år tilbage i tiden. I begyndelsen var landboforeningerne få og dækkede et stort geografisk område.

Dengang var det ikke drevet af dygtige landmænd, men derimod sat i gang af det bedre borgerskab, og de første formænd var noget så fornemt som kammerråd, jægermester, kammerherre, amtsforvalter – eller lærer.

Formålet var at højne standarden i landbruget ved at udbrede ny viden, og derved hæve udbytte og ydelser ved fx at fremme bedre dyrkningsformer.

Den udvikling fortsætter stadig – blot i nutidig fortolkning.

Samarbejdspartnere