Miljøledelse for IE-brug

Den 21. februar 2021 blev det lovpligtigt med miljøledelse på alle husdyrbrug omfattet af IE-direktivet.

Miljøledelse handler om at spare ressourcer, sænke risikoen for miljøuheld og i øvrigt være opmærksom på, hvordan den daglige drift af landbruget kan have betydning for miljøet.

Som udgangspunkt er miljøledelse et lovkrav for alle IE-brug, og for mange - uanset om man er omfattet af reglerne eller ej - kan det være en fordel med et miljøledelsessystem.

Miljøledelse indebærer, at husdyrbruget:

 • formulerer en miljøpolitik
 • fastsætter miljømål
 • udarbejder en handlingsplan
 • minimum én gang årligt evaluerer miljøarbejdet og justerer mål og handleplaner om nødvendigt

På denne måde får du et overblik over blandt andet forbrug af vand og energi, foderudnyttelse og opbevaring af olie og kemikalier med mere.

For at miljøledelsen ikke skal blive endnu et stykke papir til skrivebordsskuffen, bør miljøledelsen indarbejdes i allerede eksisterende løsninger, du som landmand har – for eksempel APV’en.

Seks gode grunde til at arbejde med miljøledelse

 1. Mulighed for færre miljøtilsyn fra kommunen
 2. Bedre styring af forbrug af energi og råvarer
 3. Færre udgifter til forbrug af energi og råvarer
 4. Færre udgifter til miljøafgifter og bortskaffelse af affald og spildevand
 5. Forbedret samarbejde med myndighederne
 6. Synliggørelse af bedriftens klima- og bæredygtighedstiltag

IE-oplysningskrav (indberetning hvert år inden 31. december)

 • Oplæringsplan for medarbejdere
 • Plan for vedligehold og reparationer af teknisk udstyr
 • Beredskabsplan
 • Fodringskrav
 • Energieffektiv belysning

 Kontakt miljøteamet og få et godt værktøj

SAGROs miljøteam hjælper dig med at udarbejde en miljøpolitik og opstille mål ud fra dine egne tanker og idéer, understøttet af en benchmarking af miljøpåvirkningerne.

Dernæst hjælper vi dig med at huske på den årlige opfølgning og opstille nye mål for det efterfølgende år.

 

Fakta

Fra den 21. februar 2021 blev det lovpligtigt med miljøledelse på alle husdyrbrug omfattet af IE-direktivet.

IE står for industrielle emissioner.

IE-direktivet omfatter svinebrug med mindst 750 stipladser til søer eller mindst 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg) eller mindst 40.000 stipladser til fjerkræ.

Kvægbrug er ikke omfattet af reglerne om miljøledelse.

Fakta

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Lisbeth Tønning Lisbeth Tønning Afdelingsleder, Miljø 76 60 23 66 20 18 48 09

Samarbejdspartnere