Momsregler

Hvornår skal en virksomhed momsregistreres?

Der er pligt til at lade sig momsregistrere, når der er samlede afgiftspligtige leverancer eller ydelser der overstiger 50.000 kr. årligt, med nogle få undtagelser.
 

Hvordan bliver jeg momsregistreret?

Man får anmeldelsesblanketten ved henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller kontakt Landbocentret.
Ved registreringen anføres virksomhedens stamoplysninger (navn, adresse og erhverv).
Der oplyses starttidspunkt, og antal ejere af virksomheden.

Hvornår skal jeg afregne momsen?

Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive og afregne størrelsen af virksomhedens udgående og indgående moms i den konkrete periode.
Virksomhedens omsætning er afgørende for, om man er kvartals- eller halvårsregistreret. Dog starter virksomheden altid som kvartalsregistreret.
Kvartal: angives/afregnes 1måned og 10 dage efter periodens udløb.
F. eks. 1/1 – 31/3 skal angives og afregnes senest den 10. maj.
Halvår: angives/afregnes 2 måneder efter periodens udløb.
F. eks 1/1 – 30/6 skal angives og afregnes senest den 1. sept
Indberetning skal ske elektronisk, hvis ikke andet er aftalt med Skat

Hvad kan jeg få momsfradrag for?

Virksomheden kan få fradrag for indkøb af momspligtige varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug i virksomheden.
Der skal altid foreligge bilag som er udarbejdet efter fakturareglerne (se omtale heraf).
Der er dog særlige regler for handel med lande i EU og udenfor EU.

Hvornår kan jeg få delvist fradrag?  

Der kan opnås delvist fradrag, når en registreret virksomhed køber varer og ydelser som anvendes til erhvervs/private formål.

Har jeg mulighed for fradrag vedr. biler?

Ja, der er fradragsret for moms af vedligeholdelse og brændstof på biler på gule plader. Dog er der begrænsninger for fradrag afhængig af bilens vægt m.v. (husk at det kun gælder hvis omsætningen er over 50.000 kr. om året)
Der er dog specielle regler i forbindelse med købet af bilen.

Samarbejdspartnere