Kemisk risikovurdering (kemisk APV)

Kemisk risikovurdering - fokus på sikkerhedsdatablade, risikovurdering og oplæring/instruktion

Den 1. juli 2019 trådte der nye regler i kraft på APV-området. Der har tidligere været krav om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB). Der indføres nu nye regler, hvor der stilles krav om udarbejdelse af en kemisk APV. Den kemiske APV er en risikovurdering, hvor der også er fokus på oplæring og instruktion i brugen af farlige og sundhedsskadelige stoffer og materialer.

Alle virksomheder, der anvender kemi, er omfattet. Vurderingen skal omfatte alle de farlige stoffer og materialer, der håndteres på arbejdspladsen.

Den kemiske risikovurdering skal vurdere, om medarbejderne kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, og om risikoen kan fjernes eller mindskes.

Den kemiske APV er en del af den almindelige APV

Den kemiske APV er helhedsorienteret, og risikovurderingen foretages derfor ud fra de konkrete arbejdsprocesser, der er på arbejdspladsen. Den kemiske APV er en del af den almindelige APV og skal revideres løbende dog mindst hvert tredje år.

Få styr på den kemiske APV

 1. Ryd op i jeres produkter
 • Fjern de produkter, der ikke længere anvendes
 • Undersøg, om faremærkede produkter kan erstattes med et ikke-faremærket produkt

 

 1. Lav en liste over alle farlige produkter
 • Alle medarbejdere skal have adgang til listen

 

 1. Opdatér sikkerhedsdatabladene
 • Indhent sikkerhedsdatablade hos leverandører

 

 1. Få et overblik over arbejdsprocesserne
 • Vurdér på hele arbejdsprocessen herunder også håndtering ved bortskaffelse af produkter

 

 1. Risikovurdér de forskellige arbejdsprocesser ud fra listen over farlige stoffer og materialer
 • Stoffernes og materialernes farlige egenskaber

 

 1. Instruktion af medarbejdere
 • Oplysning om farer og risiko, der kan være forbundet med arbejdet
 • Oplysning om, hvordan stoffer håndteres og opbevares sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt samt begrænsninger for anvendelse
 • Oplysning om sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet, herunder korrekt brug af værnemidler, og hvor de findes på arbejdspladsen

Arbejdsgiveren skal løbende føre tilsyn med, at de ansatte udfører arbejdet og beskytter sig, som de er blevet instrueret i.

Instruktion og oplæring er lederens ansvar, og lederen skal sikre, at medarbejderen kan udføre arbejdsopgaverne sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Den mundtlige instruktion og oplæring understøttes af skriftligt materiale, når der anvendes særligt farlige produkter eller arbejdsprocesser.

Skriftligt materiale kan for eksempel være video, piktogrammer eller instruktion vedhæftet produktet.

Arbejdstilsynets vejledning

Arbejdstilsynets vejledning kan findes her.

Gør det let og overskueligt med kundeportalen ”Bedrift”

Ved at samle alle oplysninger og lovpligtig dokumentation i SAGROs digitale løsning ”Bedrift” bliver arbejdet med bl.a. arbejdsmiljø lettere og meget mere overskueligt.

Læs mere om SAGROs digitale løsning, kundeportalen ”Bedrift” her.

Og læs en nyhedsartikel her.

Samarbejdspartnere