ESBJERG – Biokul – demodag i marken

Kan biokul forbedre grovsandet jord, og hvordan skal det nedbringes i jorden?

Kom til demodag i marken fredag den 17. maj ved Esbjerg.
Dagen starter ved SAGRO i Esbjerg, hvorefter vi kører i marken.

På demodagen præsenteres resultater fra projektet BioAdapt  og i marken fremvises markforsøget, hvor der dette år dyrkes rug. Via en udgravet profil i siden af forsøget vil vi studere roddybden, og se om der kan konstateres forskelle mellem forsøgsbehandlingerne.

 

Program for dagen

Kl. 09.45: Kaffe, the og brød  

Kl. 10.00-10.15: Velkomst og intro til dagen v. Janne Aalborg Nielsen, SEGES Innovation

Kl. 10.15-12.15: Teorien bag markforsøget og resultater fra projektet v. forskere fra KU

Kl. 12.15-12.45: Frokost inden afgang til marken

Kl. 12.45-13.05: Kørsel til forsøget 

Kl. 13.15-14.00: Vi ser på rodvækst i den udgravede jordprofil ved siden af forsøget

Kl. 14.00-14.30: Metoder som kan overvejes til fuldskala nedbringning og indarbejdning af finformalet biokul. Vi har ikke maskinløsninger vi kan vise - oplægget lægger op til debat og input. v. Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES Innovation

Kl. 14.30-15.00: Drøftelse og konklusion på udviklingsbehov ift. fuldskala udbringning af finformalet biokul, kaffe og kage i marken 

Kl. 15.00: Tak for i dag

 

I projektet BioAdapt er der anlagt et markforsøg for at undersøge om finkornet biokul kan forbedre jordens egenskaber på JB 1. I laboratorieforsøg er der fundet op til 20 pct. merudbytte i vårbyg ved iblanding af finkornet biokul i roddybden. Det er derfor relevant at undersøge om det kan overføres til praksis. Kan vi øge udbyttet på grovsandende jorder samtidig med vi lagrer kulstof i jorden via biokul.

En vigtig del af at få konceptet til at virke i praksis er at kunne udføre nedbringningen af biokullet i 30-80 cm’s dybde i større skala. For at løse den opgave er der brug for sparring og vidensdeling med entreprenører, som også er inviteret til demodagen.

Tilmeld dig og læs mere om projektet her


Spørgsmål kan sende til Anna Emilie Angelo Thiis, projektkoordinator hos SEGES via mail anth@seges.dk


Starttidspunkt: 17-05-2024 kl. 9:45
Sluttidspunkt: 17-05-2024 kl. 15:00
  Sted: SAGRO Esbjerg, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø
  Pris for deltagelse: Gratis

Fotografering til arrangementer

SAGRO kan fotografere ved arrangementet til brug for SAGROs nyhedsdækning, herunder trykte medier, hjemmeside, sociale medier og til brug for presseudsendelse.

Gør fotografen opmærksom på, hvis du IKKE ønsker at blive fotograferet. Du kan til enhver tid anmode om at få billeder, hvor du medvirker, fjernet fra SAGROs arkiver.


Samarbejdspartnere