HERNING – Kartoffeldagen 2022

Kartoffelavlere og andre interesserede inviteres til årets Kartoffeldag i forsøgsmarken.

Danmarks største kartoffelevent afholdes i år 
tirsdag den 30. august kl. 8.30 - 14.30

Kartoffelavlere og andre interesserede inviteres til en spændende dag i forsøgsmarken på Greenvej 38, 7400 Herning

Programmet for Kartoffeldagen 2022 ser således ud: 

 • Kl. 8.30 Kaffe/te med boller
 • Kl. 9.00 – 1. halvleg: Rundgang til posterne
 • Kl. 11.00 Frisk frugt og kildevand
 • Kl. 11.10 – 2. halvleg: Rundgang til posterne
 • Kl. 12.30 Frokost, hvor vi serverer frikadeller, kartoffelsalat, øl og vand med efterfølgende kaffe
 • Kl. 13.30 Rundgang i vækststandsningsforsøg i Assing starter: Assingvej 6, 6933 Kibæk
 • Kl. 14.30 Officiel afslutning

Deltagerne deles ind i mindre grupper og bliver guidet rundt til de enkelte poster i forsøgsmarken.
På posterne vil der være dels firmarepræsentanter og dels kartoffelrådgivere, som vil fortælle om de ting, vi i år har valgt at have fokus på. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til fagrådgiverne.

Vi har i år valgt følgende emner til posterne:

 • Kartoffelsorter – Hvad skal vi dyrke i fremtiden?
 • Ukrudtsbekæmpelse – Hvor kemien stopper må mekanikken træde til.
 • Gødskning i klima tider – Nitrifikationshæmmer til gylle og flyd. ammoniak.
 • Matrixen – Mindst mulig kemi til stivelseskartofler
 • Skimmel, Bladplet og Potato Early Dying – Nye problemer og alternative løsninger

Vi gør opmærksom på, at der kun er én rundgang til posterne.
Det anbefales derfor at være med fra starten.

Vækststandsningsforsøg i Assing
Kl. 13.30 – Assingvej 6, 6933 Kibæk

I år er alle forsøg med vækststandning flyttet fra sandjorden i Arnborg og 12 km mod vest til en bedre JB4 jord ved Assing. Årsagen er, at det har været et ønske at udføre vækststandsningsforsøgene under forhold, der er mere sammenlignelige med de arealer, hvor mange læggekartofler dyrkes, og hvor man har haft udfordringer med at lave en effektiv vækststandning uden Reglone. For at vise disse forsøg frem, har vi efter frokost valgt at lave en ”Post 6” for alle der er interesseret i vækststandning.

Vi starter derude kl. 13.30 – så kør fra Arnborg kl. 13.15, da det tager 15 minutters tid at kører derud.
Vi slutter af med kaffe og kage og forventer at være helt færdige kl. 14.30.

 

Alle er velkomne til at deltage i den årlige kartoffeldag, og deltagelse er gratis.

Vi håber, du har lyst til at være med til et spændende arrangement, hvor der både er mulighed for at høre sidste nyt fra forsøgsmarken og få en god snak med repræsentanter fra sorts-, kemi- og maskinfirmaerne.

Samtidig er der naturligvis også rig mulighed for at udveksle erfaringer med dine kartoffelkollegaer.

Bag arrangementet står SAGRO, Fjordland, Vestjysk, KMC og forsøgsvirksomheden Ytteborg

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Anette Møller Sørensen Afdelingsleder, Kartofler 76 60 24 19 29 74 32 80
Anette Møller Sørensen


Starttidspunkt: 30-08-2022 kl. 8:30
  Sted: Forsøgsmarken på Greenvej 38, 7400 Herning
  Pris for deltagelse: Deltagelse er gratis

Fotografering til arrangementer

SAGRO kan fotografere ved arrangementet til brug for SAGROs nyhedsdækning, herunder trykte medier, hjemmeside, sociale medier og til brug for presseudsendelse.

Gør fotografen opmærksom på, hvis du IKKE ønsker at blive fotograferet. Du kan til enhver tid anmode om at få billeder, hvor du medvirker, fjernet fra SAGROs arkiver.


Samarbejdspartnere