(AFLYST) HOLSTEBRO - Marknaturdag

En temadag om vigtigheden af at bevare naturelementer i marken, og hvad man forstår ved god marknatur.

Program:

09.00: Ankomst, morgenkaffe

09.30: Marknaturpotentialet v/ konsulent Bent O. Rasmussen, Økologisk Landsforening

10.00: Problemstillinger, som landmænd står over for, når der skal laves naturforbedrende tiltag v/ Rasmus Løbner, SAGRO.

10.30: Pause

10.40: Hvordan kommer man i gang med at skabe mere natur på landbrugsarealer. Vi laver en plan for et givent område.

12.00: Frokost.

13.00: Ekskursion til Øster Hjerm, hvor vi i praksis skal se på, hvad god marknatur er.

15.30: Afslutning (i terrænet)

 

Pris for deltagelse: 100 kr., som indbetales på SJDs konto nr. 5074-000 153 7661 (husk at angive navn)

Tilmelding på: marknaturdag@storaaens.dk (angiv venligst et kontonummer, som kan anvendes ved evt. aflysning af arrangementet).

Der er plads til 25 deltagere, så det er først-til-mølle-pricippet.

Arrangører: SJD, Stående Jagthunde i Danmark, har et udvalg for markvildt og natur. Dette udvalg arrangerer marknaturdagen i samarbejde med Økologisk Landsforening, Herning-Ikast Landboforening, Holstebro Struer Landboforening og Familielandbruget VEST-Jylland.


Starttidspunkt: 08-09-2020 kl. 9:00
Sluttidspunkt: 08-09-2020 kl. 15:30
  Sted: Nupark 47, 7500 Holstebro
  Pris for deltagelse: 100 kr.

Fotografering til arrangementer

SAGRO kan fotografere ved arrangementet til brug for SAGROs nyhedsdækning, herunder trykte medier, hjemmeside, sociale medier og til brug for presseudsendelse.

Gør fotografen opmærksom på, hvis du IKKE ønsker at blive fotograferet. Du kan til enhver tid anmode om at få billeder, hvor du medvirker, fjernet fra SAGROs arkiver.


Relaterede arrangementer

HERNING – Jubilæumsfest Herning-Ikast Landboforening

HERNING – Jubilæumsfest Herning-Ikast Landboforening

Arrangementet er udsat til den 11. november 2022

Samarbejdspartnere