STORE RAPSDAG 21/3

Vi sætter fokus på netop dine rapsarealer og har afsat tirsdag den 21. marts til at lave markbesøg hos alle rapsavlere, der har lyst til at få en frisk vurdering af planterne.

Rigtig mange rapsmarker ser rigtig godt ud på nuværende tidspunkt og med udsigt til en god avl, går vi en ”gylden” fremtid i møde. Det lune efterår har dog nogle steder betydet, at rapsen er blevet meget kraftig, hvilket efterfølgende har givet frostskader i løbet af vinteren. Andre steder ser vi også kraftige skader efter krondyr, som over de sidste år har kostet flere marker. Det er vigtigt at få vurderet rapsmarkerne inden udgangen af marts, så en alternativ afgrøde kan etableres rettidigt.

Du kan se planterådgiver Mads Juul fortælle om en god rapsmark her - Se videoen på Facebook her. Bemærk, videoen er fra sidste år, så datoen passer ikke.

Ved markbesøget vil vi også se på angreb af rapsjordloppe. Desuden ser vi på ukrudt og vurderer, om der f.eks. skal laves en radrensning mere. Derudover følger vi op på gødningsplanen for den enkelte mark.

Med de nuværende priser på foderkorn vil en rapsmark med ca. 1.300 kg. frø pr. ha. i udbytte være bedre end ompløjning. Har man erfaring for udbytter i vårsæd over 40 hkg./ha, skal rapsudbyttet være over 1.500 kg./ha.

Du kan bestille et markbesøg ved Linda Kristensen på mail: lkr@oerd.dk eller tlf. 76 60 24 61.
Du vil derefter få en opringning fra den konsulent, som kommer på markbesøg. Så kan I aftale tid og sted.


Starttidspunkt: 21-03-2023 kl. 7:00
Sluttidspunkt: 21-03-2023 kl. 19:00
  Sted: I rapsmarken
  Pris for deltagelse: Du betaler for et markbesøg

Sidste dato for tilmelding: 21-03-2023

Fotografering til arrangementer

SAGRO kan fotografere ved arrangementet til brug for SAGROs nyhedsdækning, herunder trykte medier, hjemmeside, sociale medier og til brug for presseudsendelse.

Gør fotografen opmærksom på, hvis du IKKE ønsker at blive fotograferet. Du kan til enhver tid anmode om at få billeder, hvor du medvirker, fjernet fra SAGROs arkiver.


Tilmelding til nyhedsbrev


Samarbejdspartnere