AMS-rådgivning

På AMS-området har vi siden 2003 haft et AMS-videncenter.

Her opsamles, systematiseres og videreformidles viden af få, dedikerede og specialiserede rådgivere. I kraft af deres specialviden efterspørges vores AMS-rådgivere rundt i hele landet og i Slesvig-Holsten, og deres erfaringer er også i høj kurs blandt virksomheder, der fremstiller malkerobotter.

Pt. har vi samarbejdsaftaler med LELY og SAC.
Aftalerne betyder, at når en kvægbruger har købt en malkerobot, så er det vores rådgivere, der står for rådgivningen i forbindelsen med opstarten af robotterne i stalden. 

Aftalerne giver virksomhederne ro til at koncentrere sig om salg og service, og kvægbrugerne får professionel og uvildig rådgivning af medarbejdere, der også er solidt teoretisk, fodringsmæssigt og kvægfagligt funderet.

Vi har mulighed for at koble op på dine robotter, så vi kan følge produktionen og være med til at optimere teknikken og fodringen. Målet er, at der sikres en høj produktion og en høj indtjening. 

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Mads Nielsen Mads Nielsen Kvægrådgiver 76 60 23 60 25 57 98 76

Aktuelle arrangementer

ØLGOD – Fokus på lys i kvægstalden
ØLGOD – Fokus på lys i kvægstalden 10-02-2023 kl. 10:30

SAGRO Kvæg og Byggeri & Teknik afholder et arrangement omkri…

HERNING – DMS Foderkontrol Basic
HERNING – DMS Foderkontrol Basic 21-02-2023 kl. 9:30

Du kan hurtigere og bedre følge op på fodringen, når du selv…

HERNING – DMS Foderkontrol Cowconnect
HERNING – DMS Foderkontrol Cowconnect 08-03-2023 kl. 9:30

Du kan hurtigere og bedre følge op på fodringen, når du selv…

Samarbejdspartnere