Mælkeproduktion

Vi fokuserer på køerne, foderet, de fysiske forhold og din erfaring, inden vi i fællesskab fastlægger en strategi for mælkeproduktionen på din bedrift.

Sammen skaber vi forbedringer i produktionen fra mark til mælketank.

Grovfoderskolen
Hvis din fremstillingspris på grovfoder er for høj, så skal du tage med en tur i Grovfoderskolen.
Grovfoderskolen er et intensivt rådgivningsforløb, hvor kvæg- og planteavlsrådgivere hjælper dig med at forbedre resultaterne i din grovfoderproduktion. Krumtappen i Grovfoderskolen er udbytteregistreringer på markniveau og beregning af produktionspriser for de enkelte afgrøder. Uanset om din maskinstation har investeret i flowmåler eller ej, kan der skabes overblik over udbytterne på de enkelte marker – det er en øjenåbner for de fleste.
Grovfoderskolen indeholder typisk tre besøg gennem grovfodersæsonen samt et evalueringsmøde sidst på året.

Kompakt fuldfoder
Oplever du:

  • At køerne sorterer kraftigt i foderrationen?
  • Stor forskel i gødningskonsistens og huld på samme laktationsstadie?
  • Lav energiudnyttelse?
  • Udsving i mælkeydelsen?

Med KMP-fuldfoder får du mulighed for at sammenligne foderplanen med det faktiske næringsstofindhold i rationen. Ved at sammenholde fuldfodermålinger over tid med produktionsresultaterne, har du et solidt grundlag for at vurdere og korrigere fodringen.
I forbindelse med ydelseskontrollen udtager du en foderprøve og sender med kontrolassistenten til laboratoriet. Få dage senere er resultatet klar, og vi har mulighed for sammen at vurdere fodringen i din besætning.

Kalverådgivning
Kalvepasning er et arbejde, det lønner sig at have en plan for.
De fleste opgaver skal løses på samme måde hver dag.
Vi tilbyder specialviden på kalvepasning, og hvordan den i praksis skal gennemføres hver dag.
Arbejdsplaner og SOP er en stor hjælp, og vi udarbejder både standard-SOP og tilpassede SOP på de sprog, der er nødvendige.
Vi tilbyder løbende ERFA-grupper for kalvepassere.

 

Opfølgning og kontrol
Med en månedsvis opfølgning på produktionen ved du altid, hvordan din produktion ligger i forhold til dit budget på mælk, foder og kødomsætning. En hurtig opfølgning lige efter hvert månedsskifte sikrer tid og ro til at rette afvigelser og at følge budgettet.

Foderkontrol
Vi laver foderkontrollen i DMS i et tæt samarbejde med dig og dine folk i stalden.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Ejvin Kortegaard Chef, Kvæg 76 60 23 51 25 57 98 69
Ejvin Kortegaard

Aktuelle arrangementer

BILLUND - Ledelseskursus:  Kulturforståelse og internationale medarbejdere
BILLUND - Ledelseskursus: Kulturforståelse og internationale medarbejdere 13-10-2022 kl. 9:30

Bliv kompetent til at modtage, on-boarde og lede internation…

VILDBJERG – Den Praktiske Lederuddannelse 2022-23
VILDBJERG – Den Praktiske Lederuddannelse 2022-23 26-10-2022 kl. 11:00

Er du leder i et praktisk erhverv? Og ønsker du at udvikle d…

Samarbejdspartnere