BNBO

Har du arealer i BNBO?

De fleste kommuner har nu gennemgået alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring vandboringerne, og vurderet hvilke områder, der fremover skal dyrkes uden brug af pesticider.

Frem til udgangen af 2022 er det muligt for vandværker og forsyningsselskaber at indgå frivillige aftaler om kompensation med lodsejerne.

Sker det ikke, vil opgaven overgå til staten, og erstatningen vil blive fastlagt uden individuelle forhandling.

Foreningerne bag SAGRO vil invitere til møder for de berørte lodsejere for at sikre viden og opmærksomhed på de kommende dyrkningsrestriktioner, så lodsejerne er godt forberedte til forhandlinger af aftaler omkring arealstørrelse og erstatninger.

Task force BNBO

Vi har de eksperter, der kan hjælpe dig med at få en god aftale i dit BNBO-område.  Der kan blive brug for fagområder, som landboret, natur & miljø, planteavl, jura, økonomi og skat.  Desuden har vi god kontakt og dialog med kommunerne. Vi sætter et hold alt efter dine behov og ønsker.

Har du brug for hjælp?

Kontakt SAGROs politiske sekretariat for yderlige information.

Stine Bundgaard dækker Varde, Esbjerg, Vejen, Billund og Vejle Kommuner.

Ulla Bækman dækker Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Struer Kommuner.

Kontakt os

Stine Bundgaard Pedersen Politisk rådgiver 96 29 66 02 40 29 58 85
Stine Bundgaard Pedersen

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Ulla Bækman Politisk chef Foreningssekr. 96 29 66 04 40 40 14 66
Ulla Bækman

Samarbejdspartnere