Vandløb

Findes der et vandløbslaug i dit lokalområde?

Et vandløbslaug arbejder for gennem dialog med de relevante myndigheder at sikre, at afstrømningsforholdene er så gode som mulige, og at vandløbsregulativerne bliver overholdt.

I samarbejde med de lokale landboforeninger holdes der hvert år i oktober et aftenmøde med vandløbslaug i henholdsvis Esbjerg og Varde Kommuner. Deltagere orienteres via dagspressen og via denne hjemmeside.
I forlængelse af møderne i vandløbslaugene afholdes senere møde i vandløbsrådene for de respektive to kommuner, hvor formændene for vandløbslaugene deltager, ligesom der er deltagelse ved kommunernes folkevalgte og administrative personale.

Politisk rådgiver i SAGRO, Stine Bundgaard Pedersen, kan kontaktes, hvis du har spørgsmål til vandløbslaugene og deres virke.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Stine Bundgaard Stine Bundgaard Politisk chef 96 29 66 02 40 29 58 85

Aktuelle arrangementer

BRAMMING – Sommerarrangement på Kjærgård Landbrugsskole
BRAMMING – Sommerarrangement på Kjærgård Landbrugsskole 07-06-2023 kl. 18:30

Sydvestjysk Landboforening inviterer medlemmer til sommerarr…

KIBÆK – Markvandring
KIBÆK – Markvandring 07-06-2023 kl. 19:00

Familielandbruget VEST-Jylland inviterer medlemmer til markv…

HJERM - Sommermøde på Volstrup
HJERM - Sommermøde på Volstrup 08-06-2023 kl. 18:00

Glæd Jer til Holstebro Struer Landboforenings årlige sommerm…

Samarbejdspartnere