Vandløb

Findes der et vandløbslaug i dit lokalområde?

Et vandløbslaug arbejder for gennem dialog med de relevante myndigheder at sikre, at afstrømningsforholdene er så gode som mulige, og at vandløbsregulativerne bliver overholdt.

I samarbejde med de lokale landboforeninger holdes der hvert år i oktober et aftenmøde med vandløbslaug i henholdsvis Esbjerg og Varde Kommuner. Deltagere orienteres via dagspressen og via denne hjemmeside.
I forlængelse af møderne i vandløbslaugene afholdes senere møde i vandløbsrådene for de respektive to kommuner, hvor formændene for vandløbslaugene deltager, ligesom der er deltagelse ved kommunernes folkevalgte og administrative personale.

Politisk rådgiver i SAGRO, Stine Bundgaard Pedersen, kan kontaktes, hvis du har spørgsmål til vandløbslaugene og deres virke.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Stine Bundgaard Pedersen Stine Bundgaard Pedersen Politisk rådgiver 96 29 66 02 40 29 58 85

Aktuelle arrangementer

RINGKØBING – Hyrder og naturpleje år 2023
RINGKØBING – Hyrder og naturpleje år 2023 01-02-2023 kl. 19:45

Vestjyllands Højskole og Familielandbruget VEST-Jylland invi…

ESBJERG – Er du klimafrustreret? Vi tager klima-trykket!
ESBJERG – Er du klimafrustreret? Vi tager klima-trykket! 08-02-2023 kl. 18:30

Sydvestjysk Landboforening inviterer til medlemsmøde

HERNING – Fælles vandløbsmøde
HERNING – Fælles vandløbsmøde 09-02-2023 kl. 17:00

Invitation til medlemmer af Herning-Ikast Landboforening sam…

Samarbejdspartnere