Årsberetning og analyse

Virksomheds- og driftsøkonomerne i SAGRO lægger stor vægt på at få tallene fra årsrapporten gjort aktive og derved skabe et fuldt overblik over virksomhedens resulter igennem vores årsberetning. I årsberetningen udarbejdes der en grundig analyse, hvor årets resultat vurderes. Her peges der på dine stærke sider og ikke mindst på dine udviklingspotentialer på de forskellige driftsgrene inkl. de kontante kapacitetsomkostninger. Ved fælles hjælp vil der blive udarbejdet fokuspunkter, som der skal arbejdes med, så du får størst mulig indflydelse på virksomhedens udvikling både økonomisk og strategisk. 

  • Årsberetningen giver dig:
  • Muligheden for, at du selv formidler årets gang for din virksomhed. 
  • Et præcist billede af virksomhedens resultat på driftsgrensniveau. 
  • Mulighed for i detaljer at analysere udviklingen af virksomheden og sammenligne resultaterne mod en referencegruppe, der er tilpasset dit produktionsniveau mm.
  • Mulighed for at vurdere, hvor pengene tjenes. 
  • En likviditetsbeskrivelse. 
  • Den bedste mulighed for at formidle virksomhedens resultat og udvikling til tredjepart. 
  • Mulighed for at lave driftsgrensanalyse, Businesscheck.

Signalværdien til dine kreditorer
Årsberetningen er et rigtig godt værktøj til at formidle dit regnskab i en form, der er forståelig, og samtidig viser du dit pengeinstitut og din kreditforening, at du er opmærksom på, hvor der kan arbejdes med tingene for at gøre det endnu bedre. Herved kommer du i en bedre forhandlingsposition over for dit pengeinstitut og din kreditforening.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Inge M. Peters Driftsøkonom 76 60 23 84
Inge M. Peters

Samarbejdspartnere