Benchmarking

Benchmarking er en kilde til viden om, hvilke økonomiske resultater andre bedrifter kan opnå. Når du sammenligner dine resultater med deres, kan du på den måde finde potentialer og forbedringspunkter i din produktion!  

Igennem samarbejdet med SEGES, hvor der trækkes på data fra landbrug i hele Danmark, har vi mulighed for at udføre benchmark på baggrund af et stort repræsentativt datagrundlag. Vi udfører detaljeret benchmark på såvel budgetter som årsrapport.

Der udarbejdes benchmark både på virksomheden som helhed eller på de enkelte driftsgrene. Du får dermed vigtig viden om din produktion med nøgletal og fraktilanalyser. 

Vi kan desuden lave individuel benchmarking til brug for din erfa-gruppe eller i forbindelse med investeringsplaner.

Vi kan også tilbyde andre benchmarking-produkter:

  • Minkanalysen
  • Business Check
  • Benchmarking opformering
  • Fremstillingspriser på mælk og grovfoder

Udviklings- og handlingsplaner

Når du har fundet dit potentiale i benchmarking eller lagt strategien, er det vigtigt at beskrive, hvilke handlinger der skal til for at nå målet.

Handlingsplaner indeholder konkrete og målbare mål. Desuden indeholder planen oplysninger om, hvilke ressourcer, der er nødvendige, samt hvem der er ansvarlig for handlingens udførelse. Handlingsplaner har typisk en tidshorisont på op til 1 år og udarbejdes ofte ud fra SMART-princippet.

 

Udviklingsplaner har et mere langsigtet perspektiv (f.eks. 3 år) og hænger nøje sammen med virksomhedens strategi. Udviklingsplanen indeholder retninger og mulige scenarier for udviklingen af virksomheden, når der tages højde for sandsynlige fremtidige forhold.

Forhold, der er væsentlige for virksomhedens udvikling, kan f.eks. være: Miljø, afsætning af produkter, økonomi, personale, personlige målsætninger m.fl. 

Udviklingsplanen er dynamisk, men med en klar retning mod det strategiske mål.

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Jette Rytter Laursen Driftsøkonom 76 60 23 76 20 20 27 54
Jette Rytter Laursen

Samarbejdspartnere