eOverblik

Få digitalt overblik og bliv klogere på din virksomhed

eOverblik er digital opfølgning måned for måned

eOverblik er til dig, der vil:

  • se din bedrifts performance på de vigtigste nøgletal inden for produktion og økonomi
  • have en overskuelig resultatopfølgning på månedsbasis eller kvartalsvis
  • kunne dykke ned i dine data – helt ned til det enkelte bilag
  • have et overblik på tværs af steder og driftsgrene

eOverblik opdateres automatisk hver må­ned, så du kan se de vigtigste økonomiske resultater og produktionsnøgletal for din virksomhed – både for den enkelte måned og for år til dato. Du kan også følge udvik­lingen i din likviditet og se fremstillingspriserne for alle dine produktionsgrene.

Strategiske målsætninger

eOverblikket er til dig, der vil have databaseret sparring med din rådgiver, så I sammen kan sikre den bedst mulige fremtid for din bedrift. Ud fra et overblik over dine opnåe­de resultater kan du lave en handlingsorien­teret strategi ved at kombinere dine erfaringer med de aktuelle nøgle­tal.

Intern benchmarking

I eOverblik kan du også gå i dybden – helt ned på kontoni­veau og til de enkelte posteringer. Du kan kigge på tværs af dine produktionssteder og driftsgrene, så du kan tage den økonomiske puls på de enkelte dele af din virksomhed. Og så kan du sammenligne dine forskellige sites op mod hinanden.

Produktion på skinner

Ligeså vigtigt som overblikket er det at vide, om din produktion kører på skinner, eller om der er behov for justeringer. I eOverblikket finder du de mest relevante produktionsdata, som vedrørende foder­forbrug, opnåede salgspriser, leverede kg. EKM eller antal solgte smågrise.

Tallene giver dig aktuel status og fortæller om den fremtidige produktion. Her får du også aktuelle fremstil­lingspriser på dine primære produkter.

eOverblik findes i to versioner

eOverblik er til dig med ét sted og ét CVR-nummer og består af ”overblik”, hvor du får det samlede overblik, og ”detaljer”, hvor du kan dykke ned i dine data.

eOverblik pro er til dig, der har flere produktionssteder og måske flere CVR-numre.

 

 

Sådan kommer du i gang

Vil du bruge SAGRO eOverblik?

Så kontakt din rådgiver, og få hjælp til at integrere det i din virksomhed.

Samarbejdspartnere