Gårdbestyrelse

I bestyrelsen eller gårdrådet opnår du sparring og rådgivning om din virksomhed på strategisk niveau. Samtidig hjælper bestyrelsen dig til at følge op på implementeringer af strategien, og med jævne mellemrum følges der op på udviklingsplaner, handlingsplaner og budgetter.
Du skaber dermed dit eget Advisory Board.

I bestyrelsen kan landmand, ægtefælle, fagpersoner samt andre medlemmer diskutere alle relevante emner fra strategisk ledelse til konkrete faglige problemstillinger. Det faste forum af personer sikrer retning og stabilitet i virksomhedens udvikling og kan løbende sikre sammenhæng mellem strategi og konkrete beslutninger i virksomheden.

Bestyrelsen bør sammensættes ud fra såvel faglige som personlige kompetencer. Det er vigtigt, at medlemmerne supplerer hinanden og landmanden, så der sikres en bred faglig viden. Samtidig skal der tages hensyn til bestyrelsens sammensætning i forhold til personprofiler. Hermed sikres fokus på både udvikling samt implementering og opfølgning.

Vores rådgivning er baseret på egne koncepter, modeller og værktøjer, som vi har prøvet af i praksis mange gange. Vi ved, at de virker!

"Det er vigtigt, at medlemmerne i gårdbestyrelsen supplerer hinanden og landmanden"

Bestyrelsen eller gårdrådet giver dig:

  • Sparring om strategi og beslutninger

  • Inspirerende udvikling af ideer og projekter

  • Opfølgning på handlings- og udviklingsplaner

  • Sparring og støtte til virksomheds og personaleledelse

  • Overordnet koordinering af aktiviteter i virksomheden

Vi har et stort netværk både inden- og udenfor branchen, som vi kan trække på, når der skal rekrutteres emner til en bestyrelse eller et gårdråd.

At have et gårdråd giver risikoafdækning på en helt anden måde, fordi gårdrådet kommer med de kritiske spørgsmål.

Samarbejdspartnere