Ledelsesnetværk

Virksomhedsleder-netværk

Virksomhedsledernetværk (VL-netværk) er for dig, der driver en større produktionsejendom, og som ønsker et fortroligt forum, hvor du kan dele erfaringer med kollegaer, der driver en virksomhed, som matcher din.

VL–netværk er kendetegnet ved at kombinere ledelsesmæssig efteruddannelse med erfaringsudveksling og økonomisk benchmarking. Du får værdifuld sparring fra kompetente kollegaer, uanset om det drejer sig om din rolle som leder, din virksomheds økonomiske udvikling eller den fremtidige strategi.

VL-netværk er landsdækkende.

Ved at deltage i et ledernetværk opnår du:

  • Nye input til din udvikling som leder
  • Nye øjne på udviklingen i din virksomhed
  • Nye vinkler og konstruktiv feedback på dine udfordringer
  • Du bliver udfordret på din lederrolle og de økonomiske resultater
Tag dirigentstokken i din virksomhed!

I et virksomhedsledernetværk forventer vi, at du:

  • Er åben og ærlig - også med, som du ikke lykkes så godt med
  • Deltager aktivt og er åben overfor feedback fra kollegaer
  • Fremlægger økonomiske resultater for din virksomhed
  • Er indstillet på at bruge tid på forberedelse mellem møderne.
  • Kan og vil yde kvalificeret indspil til de øvrige deltagere
Du skal have ambitioner om at udvikle dig som leder - og du bliver udfordret!

Fakta

Har du brug for at blive udfordret, og har du ambitioner om at udvikle dig som leder - så finder vi plads til dig i et netværk, der matcher dit behov.
Nye netværk startes løbende.

Netværkene ledes af en erfaren rådgiver fra SAGRO, der også sørger for inddragelse af eksterne indledere efter behov.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Bo Kær Pedersen Virksomhedsrådgiver 76 60 21 77 25 57 98 00
Bo Kær Pedersen

Samarbejdspartnere