SAGRO Time

Nem app til tidsregistrering på landbrug

Ejer og driftsleder har først for alvor overblik over bedriften, når det kan dokumenteres, hvor meget tid den enkelte ansatte på en større landbrugsbedrift bruger på de konkrete arbejdsopgaver.

Sagen er bare, at det overblik er der i dag næsten ingen, der har!

I SAGRO Time foregår al registrering på mobil, tablet eller pc, og det betyder, at alle medarbejdere på bedriften hurtigt og effektivt kan registrere arbejdstimer, kørsel og fravær, og ejeren kan dag for dag følge lønomkostning og tidsforbrug – endda helt ned på konkrete staldafsnit.

Arbejdsgiveren har nem adgang til at kontrollere og godkende indberetningerne, som derefter automatisk føres over i lønsystemet. Tidsregistreringen foregår pr. medarbejder, og evt. pr. driftsgren.

Opsætningen sikrer, at overenskomster og lokalaftaler er overholdt, og er samtidig arbejdsgiverens dokumentation, hvis der opstår diskussion med ansatte eller fagforening.

Tid er guld

Resultatet bliver fejlfri timeregistrering, og over tid opsamler arbejdsgiveren en guldgrube af data, som han kan bruge i den daglige beslutningsproces. Det er enkelt at beregne, om en given aktivitet er rentabel i forhold til ressourceforbruget, når man har valide data.

 

 

Vi undgår, at medarbejdere, mener ét om antal timer, de har arbejdet, og arbejdsgiver mener noget andet

Birgit Gade, BøvlingbjergBirgit Gade, Bøvlingbjerg er en af de første, der har haft SAGRO Time i funktion på bedriften med 6 ansatte.

Hun er begejstret over, hvor nemt app’en fungerer, hvilket også har været medvirkende til, at de ansatte hurtigt har taget den til sig.

- Og så er det genialt, at de rumænske medarbejdere kan bruge en rumænsk brugerflade, siger Birgit Gade.

De ansatte gør meget ud af at være punktlige med, at udfylde, også hvis arbejdstiden har været atypisk.  Det sikrer dem, at får løn for det antal timer, de arbejder.

- Samtidig betyder den løbende registrering, at vi undgår, at medarbejdere, mener ét om antal timer, de har arbejdet, og arbejdsgiver mener noget andet.

App’en giver Birgit Gade et godt overblik over, hvad har der været af lønomkostninger til nu, og hvordan andelen af tillæg er, så arbejdsgiveren løbende er opdateret på bedriftens økonomi.

Nye krav og ønsker

For Birgit Gade var det i starten vigtigt, at app’en var så enkel som muligt, fordi det skulle være nemt at tage den i brug.

- Men vi kunne godt mærke, at der jo hurtigt opstod ønsker, og så var det godt, at det var muligt at rette app’en til. Det er også vigtigt fremover, at vi skal kunne tilpasse den til vores behov.

Hvad koster det?

 

Prisen for at blive oprettet i SAGRO Time, er 79 kr. pr. medarbejder pr. måned. Dertil kommer et éngangsbeløb for oprettelse af bedriften. Beløbet afhænger af antallet af ansatte. 

SAGRO Time giver os lettere registrering af medarbejdernes timeforbrug

Jørgen Egegaard Nielsen, landmand     

 

Kontakt os

Rasmus Nielsen Digitaliserings- konsulent 96 29 66 96 30 92 17 66
Rasmus Nielsen

Samarbejdspartnere