TurnAround

Vil du gerne eller skal du tjene flere penge? TurnAround er processen, der har til formål at dreje en eksistenstruet virksomhed i retning af levedygtighed – ved at skabe omverdenens tillid til ledelsen. TurnAround er målrettet den bedrift, der opnår utilfredsstillende forretningsmæssige resultater i forhold til sine konkurrenter eller har kurs mod en tilsvarende kritisk situation. Det er afgørende, at krisen opdages og erkendes så rettidigt, at der er tid, ledervilje og økonomisk råderum til at gennemføre processen.

Opstart af processen:
Det vigtigste er, at du som leder erkender, at der skal ske en forandring i virksomheden og ikke mindst en forandring med dig som leder.

Virksomhedsrådgiverne fra SAAGRO vil igennem interview og analyser af bedriftens forretningsområder, f.eks. stald, mark, bemanding og ledelse, finde virksomhedens stærke og svage punkter. Hensigten er, at hvert område skal bidrage positivt til indtjeningen – ellers skal der en ændring til. Vær forberedt på, at du kan komme til at slagte "hellige køer".

Der bliver udarbejdet: 

  • En kompromisløs optimeringsplan i hver driftsgren. 
  • Afstemning og samlet plan for hele virksomheden, som udmønter sig i en fuld prioritetsplan, som iværksættes efter aftale.
  • Teamet omkring bedriften følger løbende op på planen

Denne beskrivelse skal ud over intern brug også præsenteres for långivere eller andre interessenter for at skabe arbejdsro til det videre forløb.

Når indsatsområderne er identificeret og prioriteret, hjælper vi med at sikre opnåelse af forandringerne, for det er her, det for alvor bliver svært.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Søren Strebel Afdelingsleder 76 60 23 82 21 66 04 55
Søren Strebel

Aktuelle arrangementer

HERNING – Seminar: Klimaforhandlinger, handelsmønstre og forbrugertrends
HERNING – Seminar: Klimaforhandlinger, handelsmønstre og forbrugertrends 07-02-2022 kl. 16:00

Københavns Universitet inviterer til seminar med temaet: Kli…

Samarbejdspartnere