Socialrådgivning

Som selvstændig erhvervsdrivende har du brug for et sikkerhedsnet, og du har ret til en række sociale ydelser, hvis behovet opstår. Vi er et professionelt team, som tilbyder selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere råd og vejledning indenfor det sociale område.

Ophør
Vil du stoppe med din selvstændige virksomhed - frivilligt eller ufrivilligt - kan vi hjælpe dig med:

 • Salg
 • Dagpenge
 • Efterløn
 • Pension/førtidspension

Sygdom
Skulle du eller dine ansatte være så uheldige at blive ramt af sygdom, så kan vi hjælpe dig med din sag vedrørende:

 • Sygedagpenge
 • Bisidder hos kommunen ved opfølgningssamtalerne
 • Udarbejdelse af en fastholdelsesplan for den ansatte
 • Ansøgning om personlig assistance og hjælpemidler
 • Revalidering
 • Fleksjob
 • Førtidspension
 • Erstatning i forbindelse med tabt erhvervsevne
 • Méngrads-erstatning
 • Ulykkes- og livsforsikring

Samlivsproblemer
Kommer du ud for samlivsproblemer, så kan vi hjælpe dig med:

 • Mægling
 • Skilsmisse
 • Bodeling
 • Samkvem

Desuden kan vi rådgive om børnebidrag, boligstøtte, hjælpemidler, merudgifter, arbejdsskader og erstatningsudbetalinger ved mén samt yde kriserådgivning.

Vi hjælper med det praktiske i forbindelse med:

 • Digitale og skriftlige ansøgninger
 • Telefonisk og skriftlig kontakt til myndighederne
 • Medvirken som bisiddere i møder med det offentlige - både hos kommune, jobcenter og hos Udbetaling Danmark, når der skal findes den rette løsning omkring fremtid og ydelser.
Vi hjælper dig, når du har brug for et sikkerhedsnet

Kontakt socialrådgiver Bente Bendix på tlf. 20 20 28 53 eller sagsbehandler Karen Aagaard på tlf. 96 29 67 24

Akut hjælp

Ring direkte til socialrådgiver Bente Bendix, tlf. 30 20 28 53, hvis du har brug for krisehjælp.

Hvis der efter den akutte indsats skal trækkes yderligere på SAGROs rådgivere, vil det på sædvanlig vis være for egen regning.

Kontakt Ulla Bækman for mere information.  

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Kirsten Gorm Pedersen Løn- og HR-medarbejder 76 60 22 52
Kirsten Gorm Pedersen

Samarbejdspartnere