Klimaregnskab

 

Landbrug er en vigtig del af samfundet og dermed økonomien, men det kan også have en stor påvirkning på miljøet.

Ønsker du at have et større fokus på klima og bæredygtighed, er det at kende virksomhedens klimaaftryk en vigtig forudsætning. Det kan du gøre ved at bruge at bruge klimaberegningsværktøjet ESGreen Tool, som kan beregne klimabelastningen for din landbrugsproduktion opgjort på CVR nr.

Programmet giver dig et overblik over bedriftens samlede udledninger og illustrere klimabelastningen igennem et klimaaftryk i CO2-ækvivalenter.

Beregningerne i klimaværktøjet bygger på den enkelte bedrifts egne data som overføres automatisk. Med værktøjet kan du som landmand beregne bedriftens aftryk og hvordan eventuelle ændringer i f.eks. fodring, gødningshåndtering, markdrift, nye teknologier eller investeringer, kan påvirke klimaaftrykket positivt eller negativt.

Med ESGreen Tool kan du bl.a.:

  • Beregne den aktuelle klimabelastning på din landbrugsbedrift som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften – herunder også fordelingen på metan, CO2og lattergas.
  • Hurtigt få overblikket over de CO2-reducerende virkemidler, som har den største effekt.
  • Danne grundlag for prioritering af dine fremtidige klimaindsatser

ESGreen Tool vil på sigt også kunne:

  • Beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift pr. produktionsenhed.
  • Håndtere skov og læhegn, flere afgrøder, dyretyper, virkemidler
  • Benchmarke imellem bedrifter osv.

Klima- og bæredygtighed er et område i konstant udvikling, og potentielle nye beregningsmetoder, viden og normer bliver derfor løbende indarbejdet i klimaværktøjet.
Værktøjet er sponsoreret af Forenet Kredit og Nykredit og udviklet af SEGES Innovation.

Læs mere om ESGreen Tool her.

Samarbejdspartnere