Arbejdssikkerhed

Landbruget er et af de farligste erhverv at arbejde i. Hvert år kommer omkring 550 til skade med arbejdet i landbruget - heraf halvdelen alvorligt. Siden 2013 har 37 mistet livet i landbruget.

Store maskiner, højder, dyr med mange kræfter, glatte gulve. Der er mange faktorer, der kan udløse ulykker – men omtanke og opmærksomhed kan forhindre mange af dem.

Undgå at blive et tal i statistikken!

Her sker arbejdsulykkerne oftest

Arbejde med maskiner

Hvert år sker der alvorlige ulykker med maskiner,
ved tilkobling af redskaber og brug af håndbetjente maskiner. Fra 2011-16 skete her 15 dødsulykker.

Gode råd for at undgå ulykker:
• Sæt dig ind i hvordan du sikkert betjener maskinen.
• Sørg for vedligeholdelse af maskinerne.
• Fejl må ikke rettes, før motoren er standset. Sikkerhedsforanstaltninger må ikke sættes ud af kraft.
• Spørg, hvis du som ansat er i tvivl om, hvordan en maskine skal betjenes.
• Sig til og sig fra hvis en maskine er defekt.
• Brug det udleverede sikkerhedsudstyr.

Arbejde i højden

En stor del af de alvorlige ulykker i landbruget sker på grund af fald fra højder; stiger, vogne, tag eller lofte. Fra 2011-16 skete her 5 dødsulykker.

Gode råd for at undgå ulykker:
• Brug personløfter, ministilladser eller platform- stiger med brede trin.
• Lad professionelle udføre tagreparationer.
• Brug et løfteredskab til af- og pålæsning af køretøjer – begræns færdsel på ladet.
• Aftal hvordan arbejde i højden kan udføres sikkert.
• Som ansat bør du sige fra, hvis arbejdet i højden ikke kan udføres sikkert.
• Vælg alternativer til stiger, hvis du skal bruge begge hænder til arbejdet i højden.
• Tjek om såler eller trin er fedtede – før du kravler op ad stiger og lejdere.

Arbejde med husdyr

Dyrene er medvirkende årsag til 25-40 procent af ulykkerne på husdyrbrug. Over halvdelen af ulykkerne med dyr sker for de 16-29-årige.

Gode råd for at undgå ulykker:
• Sørg for at kende dyrenes naturlige reaktioner.
• Indret drivgange sikkert.
• Planlæg arbejdet.
• Anvend sikkerhedsfodtøj.
• Aftal hvordan dyrene håndteres.
• Driv dyrene tålmodigt uden at påføre dem smerte.
• Driv ikke på dyr, der er urolige eller udviser tegn på aggressivitet.

Snubleulykker

25 % af de alvorlige ulykker ved planteavl og 17 % af ulykkerne ved svineavl sker, når landmænd og medhjælpere falder, glider eller snubler enten på grund af glatte gulve, uorden eller over smådyr.

Gode råd for at undgå ulykker:
• Anvend skridsikre gulve og vedligehold trin
• Anvend skridsikkert fodtøj.
• Tal om, hvordan snubleulykker undgås.
• Ryd op - hold gulve og trapper rene og fri for genstande.

Lad ikke arbejdet koste dig jobbet, førligheden eller livet.

Kontakt en af SAGROs APV-medarbejdere herunder og forebyg ulykken.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Erik Kjeldsen Erik Kjeldsen Planterådgiver 96 29 69 13 20 31 23 24

Sikkerhedskampagnen hedder TH!NK SAFETY FIRST, fordi mange arbejdsulykker kan undgås hvis du tænker dig om både før og under arbejdsopgaven.

Fire grunde til ulykker

- Jeg tænkte mig ikke om
- Jeg så det ikke
- Jeg vidste det ikke
- Jeg spurgte ikke

 

To rekordforsøg med halmballer blev startskuddet på SAGROs TH!NK SAFETY FIRST kampagne. Se filmen og læs om rekordforsøgene her >>

Samarbejdspartnere