Skattefri omdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse

Du kan omdanne dit landbrug til et selskab uden at skulle betale skat her og nu. Ved en skattefri virksomhedsomdannelse overdrager du din landbrugsvirksomhed til et nystiftet selskab og får aktier eller anparter i selskabet. Selskabet overtager blandt andet de afskrivningsgrundlag og anskaffelsessummer, der er på de enkelte skattemæssige aktiver.

Omdannelsen kan foregå ved at..:

  • Omdanne driften
  • Omdanne driften og alle ejendomme
  • Omdanne driften og enkelte ejendomme
  • Omdanne enkelte driftsgrene eller alle, hvis du driver flere virksomheder

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere