ÅRRE – Sortsfremvisning og markvandring i forsøg 2024

Kom med til en spændende aften i forsøgsmarken


Tirsdag den 18. juni kl. 18.30 - 21.45
på forsøgsmarken bag ved Møllevej 36, 6818 Årre

(Følg skiltningen og se kort) 

I samarbejde med Danish Agro fremviser vi aktuelle sorter af vinter- og vårsæd med fokus på udbytte, sygdomsresistens og dyrkningsegenskaber. 

Derudover vil der i samarbejde med KWS og Syngenta også være fremvisning i hybridrug og biostimulanter. 

Afslutning med markedsorientering, pølser, øl og vand ved Harsø Maskiner, Fåborgvej 5, 6818 Årre. 

Program

Kl. 18.30
Velkomst og introduktion 

Rundtur i forsøgsarealerne 

  • Gennemgang af vinter- og vårsædssort til kommende sæson. 
  • Biostimulanter i vinterhvede med vårbyg og ærter som forfrugt. 
  • Gødskning af hybridrug: Optimal kvælstofsmængde ved gødskning med husdyrgødning i forhold til udbytte og kvalitet. 
  • Gennemgang af Maxkorn-forsøg: Optimering af dyrkningen af sent sået vinterrug.  
  • Vækstregulerings- og gødningsmatrix i hybridrug samt sprøjteskader ved ukrudtsbehandling i rug.
  • Vinterrug til ensilage. Ukrudtsmatrix i vårrug, kan vårrug tåle de gængse ukrudtsmidler?
  • Biokul til sandet landbrugsjord – kan biokul forbedre dyrkningsevnen og dyrkningssikkerheden på sandede landbrugsjorder? 

Kl. 20.30
Rundtur i forsøgsarealerne er slut og vi rykker til Harsø Maskiner, Fåborgvej 5, 6818 Årre for markedsorientering samt øl og vand. 

Kl. 20.45
Blandet markedsorientering fra forskellige parter og afslutning med pølser. 

Kl. 21.45
Tak for i aften. 

Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

 

Forsøgsmarken

 

Harsø Maskiner

Kontakt os

Jonas Johansen Jonas Johansen Planterådgiver 76602192 61974912


Starttidspunkt: 18-06-2024 kl. 18:30
Sluttidspunkt: 18-06-2024 kl. 21:45
  Sted: På forsøgsmarken bag ved Møllevej 36, 6818 Årre
  Pris for deltagelse: Gratis

Fotografering til arrangementer

SAGRO kan fotografere ved arrangementet til brug for SAGROs nyhedsdækning, herunder trykte medier, hjemmeside, sociale medier og til brug for presseudsendelse.

Gør fotografen opmærksom på, hvis du IKKE ønsker at blive fotograferet. Du kan til enhver tid anmode om at få billeder, hvor du medvirker, fjernet fra SAGROs arkiver.


Tilmelding til nyhedsbrev


Samarbejdspartnere