GRINDSTED - Det er lidt vildt

Jysk Landbrug inviterer til markvandring med fokus på vildt-skader

Bestanden af kronvildt er de seneste 15 år steget markant, og i visse egne kan kronvildtet udgøre et decideret problem i marken.

Jysk Landbrug inviterer til markvandring hos Tage Schmidt, Grindsted som har fulgt udviklingen tæt og ser en fremtid, hvor dele af hans landbrug kan blive presset, hvis kronvildtbestanden fortsat stiger.

På turen viser Tage nogle af sine marker med store skader og fortælle om, hvordan han oplever en stigende kronvildtbestand i hans område.

Natur- og vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner fra SAGRO fortæller om skadernes omfang, mulige afværgemidler, regulering og jagtens betydning for kronvildtets adfærd.

 

Fakta om Tages landbrug:

Tage driver en malkekvægsbesætning på 340 årskøer med knap 300 hektar agerjord + 20 hektar skov og natur.

 

Program:

Velkomst kaffe og rundstykker

Gåtur hvor vi ser på vildtskader i marken samt efterafgrøder

Drøftelse af problemstilling og løsningsmuligheder

Afsluttende debat

 

Alle med interesse er velkommen.


Starttidspunkt: 17-09-2020 kl. 9:30
Sluttidspunkt: 17-09-2020 kl. 12:00
  Sted: Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted
  Pris for deltagelse: Gratis

Sidste dato for tilmelding: 14-09-2020

Fotografering til arrangementer

SAGRO kan fotografere ved arrangementet til brug for SAGROs nyhedsdækning, herunder trykte medier, hjemmeside, sociale medier og til brug for presseudsendelse.

Gør fotografen opmærksom på, hvis du IKKE ønsker at blive fotograferet. Du kan til enhver tid anmode om at få billeder, hvor du medvirker, fjernet fra SAGROs arkiver.


Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere