HERNING - SAGRO  gør status på ”Efterafgrødematch”

Kom og se, når vi vurderer de enkelte holds foreløbige præstationer.

Dagen starter med en gennemgang af forskellige bud på frivillige efterafgrøde-blandinger. Derefter gennemgås efterafgrødekampen, hvor de forskellige deltagere præsentere deres blanding.

Kompetente rådgivere fra SAGRO, SEGES, ØkologiRådgivning Danmark, DSV Frø og Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning (FRDK) har hver deres parcel.

Til sidst bliver der indlæg om efterafgrøder ved landbrugsstyrelsen, SEGES og SAGRO.

Der vil desuden være deltagelse af landbrugsstyrelsen, der stiller med 2 efterafgrøde-kontrollanter og en specialkonsulent i miljø og biodiversitet.

Efterafgrødekampen skal synliggøre, om landmænd både kan hæve egen bundlinje, beskytte naturen mod udvaskning af næringsstoffer og samtidig hæve naturværdien på deres ejendom ved hjælp af artsvalg.

Det er SAGRO, der står bag kampen i dyrkningssæsonen 2019-2020, hvor deltagerne skal komme med deres bedste bud på en efterafgrøde, gerne en blanding af forskellige arter. Efterafgrøderne er etableret efter høst med en almindelig såmaskine med skiveskær direkte i stubben.

Konkurrenceparcellerne vil blive vurderet i forhold til følgende kriterier:

1: Skyggevirkning mod ukrudtet - hvor god er efterafgrøden til at skærme af for ukrudt?

2: Værdi for vildtet og insekterne - vurdering af efterafgrødens nyttevirkning i forhold til vildt og vilde insekter.

3: Værdi for miljøet - målinger af efterafgrødens evne til at forhindre tab af næringsstoffer.

4: Værdi for landmanden - udbyttemåling i efterfølgende afgrøde, hvor der ikke tildeles gødning i foråret.


Starttidspunkt: 23-10-2019 kl. 9:30
Sluttidspunkt: 23-10-2019 kl. 13:00
  Sted: Frølundvej 80, 7400 Herning (Lokal skiltning vil guide).
  Pris for deltagelse: Gratis deltagelse

Fotografering til arrangementer

SAGRO kan fotografere ved arrangementet til brug for SAGROs nyhedsdækning, herunder trykte medier, hjemmeside, sociale medier og til brug for presseudsendelse.

Gør fotografen opmærksom på, hvis du IKKE ønsker at blive fotograferet. Du kan til enhver tid anmode om at få billeder, hvor du medvirker, fjernet fra SAGROs arkiver.


Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere