HERNING – Seminar: Klimaforhandlinger, handelsmønstre og forbrugertrends

Københavns Universitet inviterer til seminar med temaet: Klimaforhandlinger, handelsmønstre og forbrugertrends – Hvad betyder det for den animalske fødevaresektor?

Arrangementbeskrivelse

Over hele verden er landbrugssektoren under pres for at reducere udledningen af drivhusgasser som følge af klimakrisen, da landbrugets bidrager med en betydelige andel af drivhusgas-udledningerne. EU, herunder Danmark, har formuleret strategier til at inddrage landbruget i udviklingen hen imod lavere udledninger, men den detaljerede implementering er endnu ikke endeligt på plads. Uden for EU har landende ganske forskellige tilgange til at reducere deres udledninger. Mens nogle lande aktivt diskuterer detaljerede handlingsplaner til at reducere landbrugets udledninger, så er mange udviklingslande forholdsvis tilbageholdende med at følge trop, bl.a. på grund af generelle overvejelser omkring forsyningssikkerhed, og fordi der kan forudses stigende efterspørgsel efter animalske fødevarer i denne del af verden. Disse mønstre indebærer både risici og muligheder for den danske animalske fødevaresektor.

Som led i forskningsprojektet ”Den animalske fødevaresektors fremtid: Den tredobbelte udfordring fra rigere og større befolkninger, klimaudfordringen og handelspolitiske forandringer” (FutureAnimalFood) inviteres du til et seminar, hvor forskerne i projektet vil præsentere og diskutere en række forskningsresultater i relation til de problemstillinger og perspektiver, som tilpasning af den globale fødevaresektor giver anledning til.

Seminaret vil primært foregå på dansk og vil finde sted på

SAGRO, Birk Centerpark 24, Herning, 28. marts 2022 kl. 16.00-18.00.

 

Foreløbigt Program

15:45-16:00 Ankomst og kaffe mv.

16:00-16:10 Velkomst og introduktion

16:10-17:20 Korte præsentationer

  • From Paris to Glasgow: what are the climate commitments in agriculture?
  • Fremskrivning af dansk landbrug frem til 2040
  • Who/where are the future meat and dairy consumers?
  • Focus on China: meat and soybean import patterns

17:20-18:00 Diskussion og networking

 

Deltagelse i seminaret er gratis og åben for offentligheden, men tilmelding er påkrævet og åben indtil den 26 januar 2022. Klik her for tilmelding

For yderligere information om seminaret, kontakt venligst Prof. Wusheng Yu eller Prof. Jørgen D Jensen.


Starttidspunkt: 28-03-2022 kl. 16:00
Sluttidspunkt: 28-03-2022 kl. 18:00
  Sted: Birk Centerpark 24, 7400 Herning
  Pris for deltagelse: Gratis deltagelse

Fotografering til arrangementer

SAGRO kan fotografere ved arrangementet til brug for SAGROs nyhedsdækning, herunder trykte medier, hjemmeside, sociale medier og til brug for presseudsendelse.

Gør fotografen opmærksom på, hvis du IKKE ønsker at blive fotograferet. Du kan til enhver tid anmode om at få billeder, hvor du medvirker, fjernet fra SAGROs arkiver.


Samarbejdspartnere