HJERM – Planteaften på Ytteborg 2024

Tema: Er gylle guld? Gylle og biogas fylder rigtig meget. Både blandt landmænd men også i den brede offentlighed. På dette års Planteaften kan du blive klogere på brune guld.

Gylle er i princippet billige næringsstoffer. Senere års evige jagt på det højeste mulige output af biogas har ændret sammensætningen i den afgassede gylle. I mange anlæg øges mængden af halm som input, og tørstofindholdet i den afgassede gylle stiger.

Hvad betyder disse ændringer i input for output, og hvad skal modtager af biogas være opmærksom på.

På aftenen går vi dybere ned i strategien for gylleudbringning og ser på, hvor forskellig gylle kan være, mht. tørstof, viskositet og dermed kvælstofeffekten.

I denne anledning bliver der for første gang i nyere tid kørt gylle på Ytteborgs marker. Vi ser på effekter af forskellige gylletyper og udbringningsstrategier. Højgaards i Lemvig vil være til stede, og vi vil få et indblik i, hvad separationsteknik kan gøre for gyllens infiltration i jorden. Det vil blive demonstreret, at viskositet er en vigtig faktor, når gylle udlægges efter såning

Aftenen afsluttes med pølser og forfriskninger i teltet.

Alle interesserede er velkomne til arrangementet, ingen tilmelding!

 

Program:

18:30-18:45 Velkomst v. formand og holdinddeling.

18:45-19:15: Fællespost: Gylleseparation og udbringningsstrategi.

19:20-21:00 Rundgang til holdposter:

  • Gylleforsøg med forskellige gylletyper og udbringningsteknikker.
  • Biostimulanter – det nye ”sort”- med udgangspunkt i hestebønner. (Syngenta og Biomix)
  • Vinterhvede og omsåning. Udvintring, ukrudtsbekæmpelse ved omsåning.
  • Maxkorn- Er mellemafgrøder og sent sået rug/hvede løsningen på efterafgrøder
  • Biogas- processen og betydningen af input for output, hvad skal landmanden være obs på.

21:00-22:00 Pølser og Markedsnyt ved Vestjyllands Andel. Præsentation af vintersædssortiment ved Nordic Seed og Sejet.

 

Arrangører: SAGRO, Fjordland og Vestjysk i samarbejde med Ytteborg og Byggeri & Teknik I/S 

Hovedsponsor: Vestjyllands Andel, VA

Vestjyllands Andel tænder op i grillen

 

Kontakt os

Birgit Vestergaard Birgit Vestergaard Planterådgiver 96 29 68 32 21 41 95 04


Starttidspunkt: 12-06-2024 kl. 18:30
Sluttidspunkt: 12-06-2024 kl. 22:00
  Sted: Ytteborg, Hjermvej 94, 7560 Hjerm

Fotografering til arrangementer

SAGRO kan fotografere ved arrangementet til brug for SAGROs nyhedsdækning, herunder trykte medier, hjemmeside, sociale medier og til brug for presseudsendelse.

Gør fotografen opmærksom på, hvis du IKKE ønsker at blive fotograferet. Du kan til enhver tid anmode om at få billeder, hvor du medvirker, fjernet fra SAGROs arkiver.


Tilmelding til nyhedsbrev


Samarbejdspartnere