Vandløbslaug

Sydvestjysk Landboforening har taget initiativ til og supporterer vandløbslaug, der stort set dækker foreningens dækningsområde.

Vandløbslaugene arbejder for gennem dialog med de relevante myndigheder at sikre, at afstrømningsforholdene er så gode som mulige, og at vandløbsregulativerne bliver overholdt.

Hvert år ultimo oktober indkalder Sydvestjysk Landboforening skriftligt alle vandløbslaugene i Esbjerg og Varde Kommuner til et aftenmøde. Øvrige deltagere orienteres via dagspressen og via vores hjemmeside. I forlængelse heraf afholdes møde i vandløbsrådene for de respektive to kommuner, hvor formændene for vandløbslaugene deltager, ligesom der er deltagelse ved kommunernes folkevalgte og administrative personale.

Landboretsrådgiver Stine Bundgaard kan kontaktes, hvis du har spørgsmål til vandløbslaugene og deres virke.

Kontakt os

Stine Bundgaard Pedersen Politisk rådgiver 96 29 66 02 40 29 58 85
Stine Bundgaard Pedersen

Samarbejdspartnere