Landboret

Landboret omhandler især arbejdsopgaver relateret til det åbne land, hvor der opstår interessekonflikter mellem landmænd og myndigheder.

Konflikterne kan dreje sig om restriktioner, der pålægges landmænd af hensyn til miljøet, eller det kan dreje sig om samfundsinteresser som anlæg af veje, spildevandsledninger, elmaster eller lignende.

Der rådgives også generelt om forhold og vilkår, man som lodsejer skal forholde sig til ved dyrkning af landbrugsarealer i det åbne land.

Landboretsrådgiverne samarbejder med bestyrelserne for ejerforeningerne om at virke for landbrugets erhvervsmæssige interesser og at påvirke arbejdet vedr. forskellige planarbejder i forhold til offentlige myndigheder.

 

Aktuelle arrangementer

HERNING – Fælles vandløbsmøde
HERNING – Fælles vandløbsmøde 09-02-2023 kl. 17:00

Invitation til medlemmer af Herning-Ikast Landboforening sam…

HERNING – Ladies night
HERNING – Ladies night 21-02-2023 kl. 19:00

Kom med til en aften med fokus på jer kvinder med tilknytnin…

VIDEBÆK – Kaffebordsmøde – I gang med økologisk produktion
VIDEBÆK – Kaffebordsmøde – I gang med økologisk produktion 25-04-2023 kl. 10:00

Familielandbruget VEST-Jylland inviterer til kaffemøde om øk…

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Stine Bundgaard Pedersen Stine Bundgaard Pedersen Politisk rådgiver 96 29 66 02 40 29 58 85

Samarbejdspartnere