Majsanalyser

Majstørstof

18/10-21:

Dette er årets sidste opdatering af de friske majs-tørstof.

Der har i ugens løb været fuld tryk på ensileringen af majshelsæd.

Der er fortsat stor variation. En del er høst-klar, men der er også flere steder hvor der har været rigeligt med saft i grønmassen.

Det tyder dog på, at der de seneste par uger har været en fornuftig øgning af tørstof. Men der vil stadig være en del sent-såede majs, der ikke når op over de 30%.

Vi har dog også set marker med kolbemajs, hvor black-spot er synlig, og høsttidspunkt er ved at være optimal. Så der har nok aldrig været større variation, end vi ser i øjeblikket.

 

Der har ikke været nattefrost af betydning endnu. Men det mærkes tydeligt at dagene bliver kortere. Og vi har periodevis haft døgn-temperaturer under 10 grader.

Derfor er daglig tilvækst i tørstof aftagende, og der er risiko for at væksten i FEN/Ha/dag vil blive negativ.

Ensilering til majshelsæd skal derfor planlægges nu, og de mulige foranstaltninger for at modgå saftafløb tages i brug.

 

Det bliver spændende om vi finder samme variation i analyserne af den ensilerede majshelsæd.

Foreløbigt landsgns. for 115 analyser viser 33,9% ts, 30,0% stivelse og 6,28 MJ/kg ts.

Disse foreløbige resultater, minder meget om landsgns. for 2020 – men sikkert med en større variation.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Torben Hedegaard Kvægrådgiver 76 60 21 54 40 31 21 13
Torben Hedegaard

TØRSTOFPRØVE AF MAJSPLANTER

Vil du have tørstofanalyser af dine egne majs, gælder følgende retningslinjer:

Få bestemt tørstofindhold og optimalt høsttidspunkt for dine majsafgrøder.

Ring altid først til SAGRO Kvæg og aftal udtagningstidspunkt m.v.

Der skal tages 3 planter i træk i en række, 2 repræsentative steder i marken.
I alt 6 planter til en prøve.

Planterne skæres af i den stubhøjde du forventer ved ensilering. Planterne skal være tørre når du tager dem. Skær stænglerne over, så de 6 planter kan være i en stor affaldssæk. Der skal bindes for posen.

Prisen er 395 kr. for snitning og nedtørring.

Skal vi hente majsplanterne faktureres yderligere medgået tid.

TØRSTOFPRØVE AF MAJSPLANTER

Samarbejdspartnere