De finansielle markeder

Udgivet d. 06-11-2019

10 måneder af året er gået, og året har været præget af flere rekorder.

Det amerikanske aktieindeks SP500 har nået ”all time high” hvor imod renterne i Europa/Danmark i samme periode har været nede i ”all time low” men er på det seneste kravlet lidt op igen. På det politiske må topmålet af manglende seriøsitet være nået, særligt i USA og Storbritannien, men der kan sikkert findes rigtig mange andre rekorder.

Man kan udlede af ovennævnte, at aktiemarkedet sender et signal om, at det går fantastisk godt økonomisk set, men samtidig sender obligationsmarkedet et signal, om at vi er midt i en alvorlig krise, ikke mindst politisk og deraf stor usikkerhed.

Måske netop derfor kommer der så mange modstridende analyser, hvor nogle spår global recession, og andre at økonomien egentlig er ok trods handelskrig og Brexit.

På det seneste møde i den Amerikanske Centralbank sænkede FED renten med 0,25 %, men signalerede samtidigt, at den amerikanske økonomi egentlig går ok, og at inflationen pt er på ca. 2,00 %, hvilket er centralbankens målsætning. Med mindre dette forandrede sig i negativ retning, er der ingen grund til, at markedet har en forventning om yderligere rentesænkninger.

Med ECB´s seneste udmelding er det svært at se, at der vil komme flere rentesænkninger. ECB har derimod genindført QE og vil købe for EUR 20 mia. om måneden i europæiske obligationer for derigennem at tilføre billig likviditet til de finansielle markeder, til inflationen i EU når centralbankens målsætning, uanset hvor lang tid der kommer til at gå.

Det ligger altså ikke i kortene, at der kommer flere rentesænkninger men omvendt heller ingen renteforhøjelser. Dette er nok svaret på, hvorfor markedsrenterne på det seneste er steget lidt igen, da markedet tolkning af centralbankernes udmelding nu er, at der ikke længere er forventning, til at renten skal falde yderligere.

Valg af realkreditlån:

Mit bud på valg af fast rente er, at man ikke bør vente på, at 0,50 % stiger igen, men ønsker man fastrente, er 1,00 % det bedste lån. Omvendt er der intet, der tyder på, at den rentestigning, vi har set på det seneste, vil fortsætte, da centralbankernes rente sandsynligvis kommer til at blive på nuværende niveau i en længere periode, måske de næste 5 år.

Jeg ser stadigvæk F5 renten som et bedre lån end Cibor6, da renten er tæt på hinanden, men at man som låntager med et F5 lån trods alt kender sin lånerente i de kommende 5 år, og det har en værdi.

Aktiemarkederne:

På trods af alle dommedagsprofeterne har aktiemarkederne vel ikke haft et bedre år siden 2009. De investorer, som har valgt at lytte til disse sortsynede dommedagsprofeter og holdt sig ude af aktiemarkedet, er nok ved at komme til den erkendelse, at holder de fast i deres beslutning. bliver det sværere og sværere at komme tilbage til aktiemarkedet igen. Samtidig må de erkende, at de er gået glip af en pæn kursgevinst ved at være ude af aktiemarkedet, da det i gennemsnit er steget med mere end 20 pct. siden nytår.

Mit bedste bud er, at førnævnte investorer nu er ved at tabe troen eller håbet om et større kursfald og vil være nødt til at komme tilbage i aktiemarkedet igen, og at det vil ske i de næste måneder. November og december i år kan derfor på trods af et indtil et fantastisk godt år, blive de bedste måneder i 2019. Det hjælper naturligvis meget, at der på nuværende tidspunkt ser ud til en mini-handelsaftale mellem USA og Kina. Samtidig tyder den seneste udvikling i England/Boris Johnson kraftigt på, at en aftale falder på plads i relation til Brexit. Seneste nyt er, at USA´s toldforhøjelser i mod EU, ikke ser ud til at blive til noget.

Ser vi ind i 2020, er det min vurdering, at man vil fastholde den lempelige pengepolitik, altså lave renter, obligationsopkøb med videre. Men samtidig vil vi se markante finanspolitiske tiltag, særligt fra de rige lande, for at stimulere økonomien, da det er det, som skal til for at få gang i økonomierne. Yderligere rentesænkning vil kun have begrænset positiv virkning.

Så det er min helt klare holdning, at man så absolut ikke skal ligge kontant i de kommende måneder eller år, men i stedet have godt med aktier i porteføljen. Som udgangspunkt placeres pengene bedst i globale aktier gennem investeringsforeninger, da risikoen her er mindre end enkelt-aktier eller fokuserede investeringsforeninger.

Valuta:

Jeg syntes EUR/USD er lidt retningsløs for tiden, hvorfor den er svær at vurdere. Mit bud er, at der ikke kommer til at ske væsentlige kursbevægelser frem til nytår.

NOK/DKK virker voldsomt oversolgt, og der burde være plads til pæne kursstigninger i det kommende år, men teknisk set har NOK det svært. Renten er positiv i NOK og sammenholdt med en fornuftig vækst og en stærk økonomi, burde det kunne give den styrke.

Bemærk at jeg som udgangspunkt fraråder spekulation - men NOK er mit bedste bud på en vinder-valuta ved udgangen af 2020.

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Per Sveistrup Direktør SAGRO Finans & Formue 76 60 23 48 21 76 39 53
Per Sveistrup


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere