Dit regnskab er overgået til a conto betaling

Udgivet d. 20-01-2023

En række af SAGROs regnskabskunder er vant til at blive faktureret løbende for sine regnskaber. Nu har vi ramt 2023, og derfor overgår alle kunder til en løsning, der vil effektivisere faktureringen for både SAGRO og kunderne.

Siden fusionen mellem det daværende Jysk Landbrugsrådgivning og Heden & Fjorden i 2016, har visionen været, at alle kunder skulle opkræves for deres regnskaber på den samme måde. Grundet forskellige arbejdsgange i de to tidligere selskaber, har dette ikke været tilfældet siden fusionen til SAGRO. 

Frem til årsskiftet blev de tidligere regnskabskunder hos Jysk Landbrugsrådgivning faktureret for udarbejdelsen af regnskab løbende henover året. Heden & Fjordens tidligere kunder er derimod blevet opkrævet i rater, på baggrund af tidligere fakturaer fra 2019, 2020 og 2021, og alt efter størrelsen på regnskabet bliver de opkrævet a conto enten kvartals- eller månedsvis. Medio 2022 meldte SAGRO ud, at denne arbejdsgang ville blive strømlinet, og derfor vil man som kunde nu modtage disse a conto opkrævninger.

- Fra SAGROs side er det en fordel, at alle kunder får den samme behandling og service. Ved overgangen til a conto betalinger baseret på tidligere regnskaber, vil vi kunne effektivisere processen omkring fakturering væsentligt, siger Palle Høj, der er regnskabsdirektør hos SAGRO.

Ved årsgennemgangen vil det blive vurderet, om der er sket væsentlige ændringer i alle regnskaberne, og hvis dette er tilfældet, vil man enten modtage en kreditnota eller en opkrævning på det ekstra arbejde. 

- Vi fører selvfølgelig fortsat regnskab over timeforbruget, men vi vil fra årsskiftet først opgøre og sende det til kunden ved udgangen af regnskabsåret, siger han.  

Hos kunderne vil det betyde en stærkere likviditet over for banken, da man med ret stor sandsynlighed kan præsentere de forventede udgifter til regnskabet år for år. 

- Det er vigtigt at understrege, at den kundegruppe, der allerede bliver opkrævet a conto er tilfredse med metoden, og derfor føler vi os også helt trygge ved at implementere det over for alle kunder, siger han.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Palle Høj Palle Høj Direktør/Registreret Revisor 96 29 66 50 20 24 99 98


Samarbejdspartnere