Fokus på efterafgrøder sået før høst

Udgivet d. 20-07-2021

Den kolde maj, har med al sandsynlighed udskudt høsten lidt, men det er spændende at se hvor vi er d. 1 august. En sen høst vil øge presset på såningen af efterafgrøder i en tid, hvor der er travlt med andre ting.

Knap 30 personer var mødt op, da SAGRO planter, havde inviteret til demonstration af såning af efterafgrøder før høst.

- Den kolde maj, har med al sandsynlighed udskudt høsten lidt, men det er spændende at se hvor vi er d. 1 august. En sen høst vil, øge presset på såningen af efterafgrøder i en tid, hvor der er travlt med andre ting. Derfor har vi ønsket at øge fokus på såning af efterafgrøder før høst, siger planterådgiver Jens Peder Pedersen fra SAGRO.

Ved demonstrationen kunne man se spredning af efterafgrøderne med en traditionel centrifugal spreder og en luft bomspreder. Den sidstnævnte er ikke så udbredt, men der er nogle maskinstationer som har købt dem, til netop denne opgave, da de er meget præcise.

Bomspreder eller Centrifugalspreder?
På dagen var der udsat sprede bakker som viste at netop bomsprederen evnede at lave en ens fordeling også af de små frø i spredebredden. Centrifugal sprederen evnede ikke at kaste de små frø langt ud, havde en lidt uens fordeling og slog også nogle frø i stykker, men alt i alt lavede den også et godkendt stykke arbejde.

Henning Sjørslev fra Seges, kunne fortælle at de spredetest han har gennemført med efterafgrøder,også viser dette, og at man samtidig skal have stor respekt for vinden når man spreder efterafgrøder før høst.

Valg af arter til spredning afgøres også af sprederen, der er stor forskel i frøstørrelse og form, og det er afgørende for hvor langt man kan sprede dem med en normal centrifugal spreder. Noget andet man skal være opmærksom på i en centrifugal spreder, er at den vil af blande små og store frø. Derfor skal man gå ud til sprederens tank med mellemrum og blande efterafgrødeudsæden. Desuden bør man ikke fylde al udsæden i sprederen på én gang, men efterfylde sprederen med mindre portioner.

- Det er vigtigt at vælge frø som er gode til at spire ovenpå jorden, og en rigtig god ide at vælge mere end de obligatoriske to arter, fortæller planterådgiver Niels Holmgaard fra SAGRO og fortsætter:

- Jeg ser det som en oplagt del af en efterafgrøde og høst strategi, at få sået nogle efterafgrøder før høst, alle år. Om det er 25 eller 50 % eller alle - Det afgøres jo af sædskifte, jordtype, og hvor mange år man er nødt til at så efter høst. Det giver en risiko spredning, som kan give is i maven til høst, og lidt mere luft. Jeg synes det er en oplagt maskinstationsopgave, for det lykkes bedre med en special maskine. Og efterafgrøder er sået den 1. august er bare meget bedre for bundlinjen, end hvis de sås f.eks.i slutningen af august.

Fortsat fokus på efterafgrøder
SAGRO fortsætter fokus på efterafgrøder til efteråret, hvor der afholdes arrangementer, så man med selvsyn kan konstatere, hvilke arter der virker og ikke virker. SAGRO har i samarbejde med DSV frø, udlagt demo parceller med forskellige typer godkendte efterafgrøder, sået både før og efter høst.

- Efterafgrøderne er kommet for at blive, konstaterer afdelingsleder for salgsafgrøder i SAGRO Christian Hansen, vi ønsker at holde fortsat fokus på, hvordan vi får optimeret dem ifht. jordtype og sædskifte, så landmanden får det absolut bedste afkast af sine efterafgrøder.

Gode råd når man sår efterafgrøder før høst:

Test sprederen i god tid!

- Kan den komme over afgrøden?
- Lav en spredetest – er der frø i fuldbredde?
- Ved centrifugalspredere må variation forventes – halv udsædsmængde midt mellem sprøjtesporene er OK.
- Centrifugalsprederes bagende kippes lidt ekstra i høje afgrøder
- Sås den rette mængde?
- Jo større arbejdsbredde, jo mere kritisk er blæst.


Samarbejdspartnere