God ro og orden på digital generalforsamling

Udgivet d. 12-05-2020

Herning- Ikast Landboforening afviklede generalforsamling helt digitalt

På grund af Covid19 blev en noget anderledes generalforsamling afviklet i Herning-Ikast Landboforening mandag 11. maj.

Medlemmerne havde på forhånd kunnet indstille kandidater til bestyrelsen. Her kom ingen forslag, så bestyrelsen blev genvalgt.

På selve dagen for generalforsamlingen kunne medlemmerne stemme om formandens beretning frem til midnat. Der var i alt syv, der stemte, og de godkendte beretningen.

Af formand Sven Agergaards beretning fremgik det, at 2019 generelt blev et godt år for dansk landbrug med en god vækstsæson for planteproduktion og et overordentligt godt år for svineproduktionen. Værre så det ud med mink og slagtekalve.

Landbruget fylder i billedet

Landbruget fylder mere i Herning og Ikast-Brande kommune end landsgennemsnittet. Omkring hver 10. job i de to kommuner ligger inden for fødevareklyngen.

- Landbruget er altså fortsat et vigtigt erhverv, som på godt og ondt har politikernes og det omgivende samfunds interesse, nævnte Sven Agergaard. Han fremhævede, at samarbejdet med Herning og Ikast-Brande kommuner altid har hvilet på et solidt fundament. Med fælles fokus på problemstillingerne og dialogen kommer de svære sager frem i lyset og håndteres ved fælles hjælp. Det er et samarbejde, vi forventer blomstrer yderligere i fremtiden inden for emner som vedligehold af vandløb og veje, miljø- og byggetilladelser, vandindvinding, beskæftigelses- og uddannelsespolitik.

Til gengæld var Sven Agergaard anderledes skarp omkring ministerier og styrelser. Han fandt det helt utilgiveligt at 2019 havde flere eksempler på brug af tal, der viste sig at være forkerte.

- Men når det er myndigheder, der begår fejl, får det ingen konsekvens, konkluderede han. Til gengæld lever landbruget op til målsætningerne i Landbrugspakken, hvor der som ventet ikke er brugt det kvælstof, vi måtte.

 

Gode aktiviteter

Sven Agergaard så tilbage på en række arrangementer gennem året og nævnte blandt andet fokus på og møder om arbejdssikkerhed, faunastriber, Torvedag i Ikast, møde med naturfredningsforeningen, Aulum Dyrskue, Åbent Landbrug, vælgermøde op ti EU-valget, deltagelse i uddannelsesmesser.

Fremad skal arbejdet fortsætte omkring forvaltningsplan for bæveren, begrænsning af markskader på grund af kronvildt. Her planlægges en ny opgørelse over vildtskader i 2020.

Selvom pesticider ikke udgør en trussel mod drikkevand i DK, er der politisk flertal for sprøjtefrie zoner omkring vandforsyninger.

Her er vi igen ude i noget følelsespolitik, når det er værst, fremhævede Sven Agergaard, der lovede at arbejde for reelle erstatninger og fuld kompensation.

Herning-Ikast Landboforening kommer også til at arbejde for, at flere unge kommer ind i erhvervet, og at der skal gøres mere for at få unge i gang med en uddannelse inden for landbrug.

- Vi mangler og vil komme til at mangle uddannede landmænd. Det er beregnet, at der i 2030 vil mangle ere end 2.000 faglærte landmænd, hvis intet bliver gjort.

 

Fremtiden og rådgivningen

Vores erhverv er i konstant forandring – vi bliver færre, større og mere specialiserede. Det skal rådgivning tilpasse sig. Det er nu 4 år siden, vi dannede SAGRO, og vi skal fortsat tilpasse og effektivisere, så vi kan sikre den fremtidige rådgivning.

Sven Agergaard slog desuden fast, at klima-dagsordenen er kommet for at blive.

- Vi skal ikke glemme, at en klimaansvarlig tankegang er i god tråd med at være effektive. Det er en opskrift, vi kender og allerede bruger: Vi er nemlig verdensmestre i at producere mest muligt med mindst muligt input, og uden dansk landbrug vil fødevareproduktionen ske i andre lande, hvor miljøbelastningen vil være større og fødevaresikkerheden mindre.

Uden landbruget vil også rigtigt mange arbejdspladser i landdistrikterne og i følgeerhvervene/fødevareklyngen forsvinde.


Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere