Har du skat til gode efter konkurs og gældssanering?

Udgivet d. 06-01-2022

Så er der godt nyt til konkursramte, der nu kan trække underskud fra i indkomsten.

Mange er ”blevet straffet” skattemæssigt i årene 2019, 2020 og 2021 idet de har skulle betale skat af udlodninger fra Andelshaverkonti – også selv om udbetalingerne er gået til bank eller andre kreditorer. Denne beskatning kan antagelig nu bortfalde.

Det står klart, efter SAGRO I en aktuel sag i samarbejde med SEGES har fået afklaret reglerne for at fremføre underskud. Skatterådet har truffet afgørelse den 14. december 2021.

- Tidligere har det været opfattelsen, at samtlige underskud var bortfaldet på grund af konkurs. Det fremgår nu, at underskud i konkursåret og konkursperioden incl. diverse tab ved salg ikke bortfalder, og det er jo glædeligt for flere af vores kunder, siger Niels Aksel Dalgas, der er skatterådgiver hos SAGRO. 

Har man været konkursramt, kan det betyde, at man angiveligt vil have et større underskud, som efterfølgende kan fratrækkes i egne og en eventuel ægtefælles fremtidige indkomster.

Det kan derfor være aktuelt, at man skal have genoptaget sine skatteansættelser:

  • Der kan frem til 1. maj 2022 genoptages skatteansættelser tilbage til og med 2018, hvis en konkurs har fundet sted i 2018 eller senere.
  • Konkurs før 2018 kan der formentlig også være mulighed for delvis genoptagelse.

Genoptagelse af skatteansættelse forudsætter at man får lavet regnskab for konkursåret og konkursperioden, hvilket typisk ikke er lavet tidligere. Der skal også laves beregning af ejendomsavance, genvundne afskrivninger og tab på bygninger, maskiner mv. ved salg.

Overstående er kun gældende hvis du efterfølgende har fået gældssanering i konkurs.

Søg rådgivning
Har du været konkursramt indenfor de senere år, bør du kontakte din daværende skatterådgiver eller skattespecialist Niels Aksel Dalgas i kontaktboksen.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Niels Aksel Dalgas Skattespecialist 76 60 24 70 25 57 99 02
Niels Aksel Dalgas


Samarbejdspartnere