Hvor godt gøder biogasgylle?

Udgivet d. 23-12-2019

Her er resultaterne af SAGRO Planters gylleforsøg.

Tekst: Christina S. Jørgensen, planterådgiver, SAGRO

Biogasgylle indgår i stadig flere gødningsplaner, og derfor gennemførte vi i år et forsøg, der skulle belyse effekt og udbytte af biogasgylle sammenlignet med andre gylletyper samt handelsgødning.

Forsøget, som er udført i samarbejde mellem SAGRO og Nature Energy, blev i efteråret 2018 udlagt ved Gørding på en god sandjord. Der var udlagt seks led med forskellige behandlinger i fire gentagelser i hhv. vinterbyg, vinterrug og vinterhvede.

De seks led:

1: Ingen gylletilførsel

2: NPK-gødning 21-3-10, 525 kg. pr. hektar

3: Biogasgylle, 35 tons pr. hektar

4: Slagtesvinegylle, 34 tons pr. hektar

5: Kvæggylle, 45 tons pr. hektar

6: Minkgylle, 15 tons pr. hektar

 

I hver af arterne var målet at ramme det samme kvælstofniveau i alle led. Der blevet tildelt 170 kg N pr. ha i hver af gylletyperne og suppleret op med kvælstofgødning for at sikre, at afgrøden var velforsynet.

Velgødet jord

Forsøget ligger i en velgødet jord med et højt indhold af næringsstoffer og organisk materiale, hvilket også kommer til udtryk i forsøgsresultaterne. F.eks. i led nr. 1, hvor der ingen tilførsel af gylle eller NPK-gødning har været, blev kerneudbyttet alligevel tilfredsstillende, selvom det endte noget lavere end de øvrige fem led. Den primære årsag er jordens gode næringsstoftilstand. Til gengæld var omkostningerne i led 1 også holdt på et minimum, da der kun var kørt en smule kvælstofgødning ud i foråret. I hveden gav dette led et økonomisk udbytte på knap 5.000 kr. pr. ha (DB2), og holdt op imod de led, der fik tilført gylle, kastede disse led mellem 0-500 kr. mere af sig. Se diagram.

Minkgylle bedst

Resultaterne af forsøget viser, at udbyttet er stort set det samme, uanset hvilken gylletype der anvendes. Dog er der et lille merudbytte i leddene der har fået minkgylle. Til gengæld, når vi ser på det over længere tid, vil der i leddene med mink- og svinegylle blive taget af jordens kaliumbeholdning. Årsagen er, at der ved tilførsel af netop de to gylletyper, især ved minkgylle, bliver udbragt mindre kalium, end afgrøden bortfører. Derfor vil der være behov for at tilføre ekstra kalium til afgrøder, der udelukkende gødes med mink- og svinegylle, for at opretholde jordens næringsstoftilstand.
I leddene med kvæg- og biogasgylle opretholdes jordens frugtbarhed og næringsstoftilstand, da disse gylletyper har et højt indhold af kalium og organisk stof i disse gylletyper. Når biogasgyllen falder en smule bedre ud end kvæggyllen, er det fordi tilgængeligheden af næringsstofferne i biogasgyllen er højere end i kvæggyllen.

Ser vi på leddet med handelsgødning er det klart her, vi finder det højeste kerneudbytte i de seks led. Men ved ensidig gødskning med handelsgødning bliver der for alvor tappet af jordens ressourcer – både af næringsstofferne og af jordens indhold af organisk materiale. På lang sigt kan det give udfordringerne og manglende udbytte, med mindre der tilføres organisk gødning til jorden.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Christina Skelmose Jørgensen Planterådgiver 76602162 40303627
Christina Skelmose Jørgensen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Cookie- og privatlivspolitik på www.sagro.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på sagro.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på sagro.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere