Lovkrav om miljøledelse: Scor gevinsten og skru ned for miljøtilsynene!

Udgivet d. 04-09-2020

Lovkrav er typisk ikke noget, landmænd ønsker mere af. Alligevel ser SAGROs miljøteam muligheder i det miljøledelsessystem, der snart bliver lovpligtigt.

Har du et husdyrbrug af en vis størrelse, skal du senest den 21. februar 2021 have udarbejdet et miljøledelsessystem. Det fremgår af det såkaldte IE-direktiv, der oprindeligt blev vedtaget i EU i 2010 for at regulere brugen af særligt forurenende stoffer fra større virksomheder.

- Miljøledelse handler om at nedsætte energiforbruget, spare ressourcer, sænke risikoen for miljøuheld og i øvrigt være opmærksom på, hvordan den daglige drift af landbruget kan have betydning for miljøet. Et godt gennemarbejdet og korrekt udnyttet miljøledelsessystem kan dermed både være til gavn for miljøet og det enkelte landbrug, forklarer Trine Riis Jeppesen, miljørådgiver hos SAGRO Miljø.

Hun og kollegerne i miljøteamet er lige nu i gang med at rådgive de landmænd, der inden længe skal kunne dokumentere, at de via miljøledelsessystemet har kortlagt bedriftens miljøforhold, formuleret en miljøpolitik, fastsat miljømål og udarbejdet handlingsplaner.

Mere synlighed og færre tilsyn
- Miljøledelse er en fortløbende proces, der handler om at sætte sit miljøarbejde i system, så det bliver overskueligt for alle omkring bedriften - også kontrolmyndighederne. Det handler langt hen ad vejen om at få sat ord på alt det, det enkelte landbrug allerede gør, uddyber Trine Riis Jeppesen.

Hun fremhæver en bedre styring af energi- og råvareforbruget og færre miljøtilsyn som nogle af de fordele, landmændene kan opnå ved at arbejde systematisk med miljøledelse. Dertil kommer et forbedret samarbejde med myndighederne og større troværdighed over for kunderne.

- Det afgørende er, at landmanden selv kommer til at føle ejerskab over sit miljøledelsessystem og kan se ideen i at få et bedre overblik over arbejdsgangene på landbruget, vurderer miljørådgiveren fra SAGRO.

Læs mere om miljøledelse her

Uanset om et landbrug er omfattet af lovkravet eller ej, kan det få gavn af at have et miljøledelsessystem. Der kan være penge at spare på alt fra energi og brændstof til vand og foder.

Det handler langt hen ad vejen om at få sat ord på alt det, det enkelte landbrug allerede gør.

Fakta

Fra den 21. februar 2021 bliver det lovpligtigt med miljøledelse på alle husdyrbrug omfattet af IE-direktivet.

IE-direktivet omfatter svinebrug med mindst 750 stipladser til søer eller mindst 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller mindst 40.000 stipladser til fjerkræ.

IE står for industrielle emissioner.

Kvægbrug er ikke omfattet af reglerne om miljøledelse.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Trine Riis Jeppesen Miljørådgiver 76 60 21 89 25 57 98 92
Trine Riis Jeppesen


Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere