Miljø- og klimateknologi 2022 åbner til efteråret

Udgivet d. 22-06-2022

Ansøgningsrunden til Miljø- og klimateknologi åbner 18. oktober 2022. Du kan nu orientere dig i de forventede tilskudsberettigede teknologier på Tilskudsguiden.

Ansøgningsrunden til Miljø- og klimateknologi åbner 18. oktober 2022. Du kan nu orientere dig i de forventede tilskudsberettigede teknologier på Tilskudsguiden.

Ansøgningsrunden til Miljø- og klimateknologi er tidligere blevet udskudt på grund af yderligere kvalitetssikring af bekendtgørelsesgrundlaget. Da kvalitetssikringen er forsinket, udskyder Landbrugsstyrelsen nu ordningen til 18. oktober 2022.

Forbered dit projekt allerede nu

Inden ansøgningsrunden åbner, har du mulighed for at planlægge din næste investering. På nedenstående link til Tilskudsguiden på lbst.dk kan du nu orientere dig i ordningens teknologiliste, hvor du kan se de forventede tilskudsberettigede teknologier for alle sektorer og indsatsområder. Bemærk, at teknologilisten endnu ikke har været i ekstern høring, og at der kan komme ændringer til den endelige teknologiliste som følge af denne høring.

Hvornår er der nyt om ordningen?

Landbrugsstyrelsen forventer, at ordningens bekendtgørelse og vejledning sendes i høring i slutningen af juli 2022. Her vil du have mulighed for at bidrage med dine bemærkninger til ordningen.
Landbrugsstyrelsen opdaterer desuden løbende Tilskudsguiden på lbst.dk med information.

Generelt om ordningen

Der er afsat 244 mio. kr. til ordningen. Projekterne bliver finansieret med 40% tilskud af standardomkostninger og den resterende del er privat egenfinansiering.

Finansiering må ikke ske med leasing eller købekontrakt med ejendomsforbehold.

Yderligere information og hjælp til ansøgning kontakt Maria Eugster Klug tlf. 7660 2372 mek@sagro.dk

Indsatsområde 1 til svin: Fremme dyrevelfærd 

Indsatsområde 2 til svin: Ammoniakreduktion

Indsatsområde 3 til kvæg: Ammoniakreduktion

Indsatsområde 4 til fjerkræ: Ammoniakreduktion

Indsatsområde 5 til fjerkræ: Energireduktion

Indsatsområde 6 til planteavl: Pesticidreduktion

Indsatsområde 7 til kartoffelavl: Pesticidreduktion

Indsatsområde 8 til gartneri: Pesticidreduktion

Indsatsområde 9 til gartneri: Energireduktion

Indsatsområde 10 til gartneri: Næringsstofforbrug

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Maria Eugster Klug Driftsøkonom 76 60 23 72 29 41 27 51
Maria Eugster Klug


Samarbejdspartnere