Ned i protein uden problemer

Udgivet d. 02-12-2021

Mange mælkeproducenter fodrer med mere protein end nødvendigt – det er imidlertid uproblematisk at reduceres proteinmængden

Bruno Lyskjær Due (th) hjalp Jesper Arnth med at sænke indholdet af protein i foderet – og det fik ingen konsekvenser.

Protein er dyrt, og for tiden går prisen kun én vej: Op!

Og så påvirker det miljøet negativt, fordi meget protein i kvægfoderet giver meget kvælstof i gødningen – vel at mærke kvælstof, som man ikke nødvendigvis kan udnytte.

Alligevel er det gennemsnitlige indhold af protein i kvægfoder omkring 17,5 %. Et nyt projekt, som SAGRO har medvirket i, viser, at man uden problemer kan ligge en hel procent under, uden at det giver anledning til fald i mælkeydelsen, problemer med sundheden eller for eksempel dårligere reproduktion.

- For os har det ikke gjort nogen forskel, at vi gik fra omkring 17,1 % protein til i en periode bare 16,5 %, fortæller Jesper Arnth, Outrup, der i øjeblikket har 550 køer.

Kvægrådgiver Bruno Lyskjær Due er både med i projektet med SEGES og rådgiver hos Jesper Arnth.

Han vurderer, at der er omkring 500 kr. pr. årsko at spare ved at reducere mængden af protein i foderet, som Jesper Arnth har gjort. På årsplan er det mere end en kvart million kr.

- Det motiverer mig lige så meget, som at vi kan reducere miljøpåvirkningen. Der er ingen landmænd, der kan sige nej til at tjene 500 kr. mere pr. årsko, understreger han.

Hvor meget Jesper Arnth har sparet ved at reducere indholdet af protein, er det dog svært at svare nøjagtigt på. For i samme periode, som proteinindholdet i foderet er sænket, er priserne på protein steget markant.

 

For os har det ikke gjort nogen forskel, at vi er gået fra 17,1 % protein til bare 16,5%. Køerne giver lige så meget mælk, og sundheden er i hvert fald ikke blevet dårligere.

Jesper Arnth

 

Udfordringer til logistik

Nykælvere responderer bedre på mere protein end køer, der er længere henne i laktationen.

Det taler for at lave flere foderhold blandt de lakterende køer.

- Her hos mig kan det ikke rigtig lade sig gøre, vurderer Jesper Arnth, der i øjeblikket har alle førstekalvskøerne samlet i én stald og resten i en anden.

- Men med Cowconnect vil det være nemt at lave foderet i flere blandinger, understreger han.

En holdopdeling af de lakterende køer vil imidlertid gøre det muligt at reducere proteinindholdet endnu mere – eller få mere ud af det protein, man tildeler.

- Det kræver dog nogen størrelse på produktionen, og at man kan indrette stalden, så man kan fodre i flere hold, understreger Bruno Lyskjær Due, SAGRO.

 

Sats på det enkle

Stigende priser på protein har været med til at øge interessen for protein i kvægfoder. Ikke alene ved at reducere proteinindholdet.

- Mange ser på muligheder for alternative afgrøder. For mig at se ligger det mere lige for at forbedre indholdet af protein i de afgrøder, vi allerede dyrker, siger Bruno Lyskjær Due.

- Det gælder i græs, hvor man ved at tage slæt på det helt rigtige tidspunkt, kan øge indholdet af protein. Øget andel af kløver er også med til at øge indholdet af protein. Og så er græs det bedste proteinfoder, man kan give køer, fortsætter han.

Den mulighed er Jesper Arnth afgjort åben over for.

- Vi bor i et område, hvor det er godt at dyrke græs. Samtidig har vi mange lavbundsjorder, hvor kvierne fremover kan græsse. Det er billigt foder, og så kan det godt gå, at de bliver lidt ældre, inden de sættes ind i produktionen, siger han.

 

Fakta

  • Gennemsnittet af protein i kvægfoder er over 17 % i Danmark.
  • Indholdet af protein kan uden problemer sænkes til 16,5 %.
  • Det protein, man fjerner, erstattes af stivelse, så antallet af MJ forbliver det samme.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Bruno Lyskjær Due Kvægrådgiver 76 60 21 53 51 30 97 28
Bruno Lyskjær Due


Samarbejdspartnere