Anbefaling: Lad efterafgrøderne stå til foråret

Udgivet d. 20-10-2021

Det er fra 20. oktober lovligt at destruere efterafgrøder, med enkelte udtagelser, der beskrives længere nede i teksten. I langt de fleste tilfælde er der ikke nogen grund til at nedvisne nu. Lad efterafgrøderne stå til foråret, de kan sagtens nå at blive visnet ned i foråret, hvis ikke vinteren tager livet af dem.

Dette er en artikel fra nyhedsbrevet TILVÆKST, der er et fagligt nyhedsbrev for planteavlere og andre interesserede. Hvis man ønsker at tilmelde sig nyhedsbrevet kan man gøre det på dette link.

Efterafgrøderne har i løbet af efteråret optaget kvælstof. Så længe planterne er levende vil kvælstoffet være i biomassen, men når de visner eller nedvisnes, vil biomassen gradvist nedbrydes, og kvælstoffet vil dermed blive frit og kan udvaskes.

Der er forskel på planternes evne til at overvintre; mens græsudlæg sagtens kan holde til vinteren, vil olieræddike, gul sennep, honningurt m.fl. normalt dø i løbet af vinteren. Når man har haft arbejdet med at etablere efterafgrøderne, og der i kvælstofkvoten regnes med en kvælstofeffekt af efterafgrøderne, er der alt mulig grund til at sørge for at beholde efterafgrødernes kvælstof, så længe vårsæden kan få gavn af det i foråret.

- Vores anbefaling er at lade efterafgrøderne stå til foråret. Dette gælder især på sandjord, hvor risikoen er størst for udvaskning. Er der problemer med kvik, bør efterafgrøden dog nedvisnes, men evt. kun i pletter og markkanter, siger Henrik Otto Clement, der er planterådgiver hos SAGRO.

Ved pløjefri dyrkning har man også gavn af at holde på næringsstofferne hen over vinteren, men her skal man holde for øje, at der er tid til at nedvisne og sikre at græstørven når at visne nok til, at den pløjefrie etablering kan udføres til foråret.

Frist for destruktion

Den generelle frist for destruktion er 20. oktober, medmindre det drejer sig om MFO efterafgrøder, der er sået mellem 20. august og 7. september, eller det drejer sig om MFO-græsudlæg, hvor der er indmeldt udskudt høst af hovedafgrøden.

Ved udskudt såning af MFO udskydes destruktionen tilsvarende, sådan at de sidst såede efterafgrøder må destrueres fra 2. november. MFO-græsudlæg, hvor hovedafgrøden er indmeldt med udskudt høst, må destrueres fra 2. november.

Ved MFO-græsudlæg i majs er destruktionsfristen 8 uger efter høst. Og pligtig-, husdyr- eller målrettet efterafgrøde græsudlæg i majs er fristen 1. marts. For undtagelsesbrug er fristen for alle efterafgrøder 1. marts.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Henrik Otto Clement Planterådgiver 96 29 66 31 29 39 76 01
Henrik Otto Clement


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere