Disse mænd og deres fantastiske maskiner

Udgivet d. 23-07-2019

Ytteborg står bag næsten 15.000 forsøgsparceller og skaber vigtig viden til landbruget

På en forblæst bakketop få kilometer fra Limfjorden ligger Ytteborg, som SAGRO ejer sammen med Vestjysk Landboforening og Lemvigegnens Landboforening. Ytteborg lyder måske lidt af kanoner og fæstninger, men i stedet omkranses de omkring 24 hektar af grøfter og nabomarker, ligesom maskinerne er ganske fredelige og små, som blandt andet en mejertærsker med halvandet meter bredt bord.

Filmede man  fra oven ville man se marken delt op i et patchwork af små parceller- typisk a 1,5 x 10 meter – eller 15 kvadratmeter.

Det er måske lidt til grin i forhold til moderne landbrug, hvor marker ses på op mod 70 hektar. Her er dog heller ikke tale om effektiv produktion, men om forsøgsvirksomhed, hvor udbyttet ikke måles i tønder og tons, men i værdifuld viden.

Ytteborg udfører forsøg i korn, raps, frøgræs, grovfoder, kartofler, efterafgrøder og andre afgrøder. Forsøgene udføres inden for områderne: arts- og sortsafprøvning, planteværn, gødskning, jordbearbejdning og dyrkningsstrategier.

Landsforsøgene er sat i værk af SEGES, ligesom ejerforeninger, landmænd og virksomheder kan få afprøvet afgrøder, strategier og sorter.

Verdens bedste værter

Ytteborg med seks ansatte og maskinpark placeret ved Holstebro og Fåborg ved Esbjerg har ud over egne arealer også forsøg placeret ved omkring 50 landmænd, der lægger jord – og ofte hestekræfter – til den løbende forsøgsvirksomhed fra forberedende jordarbejde, til sprøjtning og høst.

- Vi er helt afhængige af vores værter, og det er dejligt, at så mange vil være med til at sikre den viden, som forsøgene giver, siger Morten Krupa, der i det tidlige forår blev leder af forsøgsvirksomheden.

Forsøgene er placeret fra Limfjorden til Ribe-området og rummer i alt omkring 200 forskellige forsøg, der er defineret af SEGES, mens Teknologisk Institut har designet dem til udførelse.

Herefter er det Ytteborgs rolle at gennemføre dem, så de giver den viden, som SEGES efterspørger.

Her kan være tale om forskellige sorters kvaliteter og svagheder, dyrkningsstrategier, planteværn og næringsstoffer, ligesom meget specifikke undersøgelser af f.eks. hvad stødskader påført kartofler i forskellige håndteringssituationer betyder for udbyttet.

Halvdelen er forsøg med salgsafgrøder, mens omkring 65 er grovfoder og 35 kartofler. En stor del af de sidste er placeret på én mark ved Arnborg. En enkelt ligger dog på Tåsinge.

Stadigt mere komplekse

Forsøgene bliver stadigt mere komplekse, og det kræver, at man er omhyggelig og præcist i alt, hvad der gøres.  Ytteborgs erfarne ansatte skal således leve op til internationale krav for ”God Eksperimentel Praksis” (GEP).

- Modsat en traditionel landmand, der kan køre ind på en mark og passe udstyret til, mens han kører, er forsøgsparcellerne typisk 10 meter lange, så man skal vide, hvad man har gang i, før man overhovedet kører ind på marken, siger forsøgsleder Askov Grud.

Sidste år gik Ytteborg helt digitalt med notater fra markerne, der nu registreres på tablets, hvilket gør dem langt mere præcise og let overføres til Teknologisk Institut eller SEGES, som herefter analyserer resultaterne.

Den indhøstede viden af de samlede landsforsøg kommer landbruget til gode i form af relevant og aktuel viden, som bruges i planlægningen af de kommende vækstsæsoner.

Morten Krupa vil gerne udvikle og udvide den aktivitet, der handler om test af maskiner og firmaforsøg, fortæller han.

Åben for interesse

Hen over vækstsæsonen er der både rådgivere, landmænd, erfagrupper og virksomheder, der besøger forsøgsmarkerne for at følge udviklingen undervejs.

Hertil kommer, at Ytteborg står bag en række arrangementer sammen med ejerforeningerne.

Hvert år i juni er der den traditionsrige planteaften på Ytteborg. 1. august er der så kartoffeldag på arealerne ved Arnborg.

Fakta

Ytteborg Forsøgsstation råder over 24 ha, men derudover er der forsøg placeret hos omkring 50 landmænd.

Forsøgsvirksomheden varetages af lederen, Morten Krupa, og hans 5 ansatte.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere