Indtjeningen udfordres af hastige prisforskydninger

Udgivet d. 06-10-2021

SAGROs økonomirådgiver Keld Dieckmann giver hver måned en status på udviklingen i den økologiske mælkeproduktion, og ud fra sin erfaring og kendskab til andre markeder også et bud på den nærmeste fremtids priser. Beregningerne tager udgangspunkt i en modelejendom på 190 årskøer med 256 hektar.

En stigning i aconto mælkeprisen på 3,7 øre for oktober 2021 er hårdt tiltrængt, da indtjening igen forringes fra september til oktober. Der skal en stigning i mælkeprisen for oktober 2021 på ca. 9 øre til at kunne eliminere de stigende foderpriser. Dertil kommer, at høstudbytterne i korn og protein ser ud til at blive noget lavere end tidligere års høst.

- Grovfoderudbytterne for året kendes ikke endnu, så det er på nuværende for tidligt at sige noget om, hvor meget dette presser indtjeningen i 2021/22. Derimod er det mere sikkert, at de hastigt stigende energipriser vil presse indtjeningen markant, såfremt der ikke er sket dækning via langvarige kontrakter, siger Keld Dieckmann.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at strøm fra Norge, der traditionelt har givet lave elpriser i Danmark, er under hastig forandring, især efter fuld ibrugtagning af den nye 1400 MW kabel pr. oktober 2021 mellem Norge og Storbritannien, der kan forsyne 1.4 mio. husstande med el samt en 1400 MW kabel mellem Norge og Tyskland, der blev taget i brug primo 2021.

Konsolideringen for oktober 2021 ender på 334.000 kr. og nærmer sig hastigt lavpunktet i februar 2021 på 209.000 kr.

- Det økologiske kornmarked ligger "dødt" på nuværende. Der er ikke den store lyst til hverken køb eller salg og det er derfor for tidligt at sige noget om markedet har fundet sine egne ben, siger han.  

Proteinpriserne presses yderligere, da forsyningssituationen umiddelbart vurderes mere presset nu end tidligere grundet en mindre høst og uden udsigt til en snarlig ændring.

En god egen proteinforsyning er dermed altafgørende for indtjeningen på de enkelte bedrifter. DB pr. årsko lander for september på ca. kr. 13.500, og forskellen mellem mælkepris og nulkonsolideringsprisen pr. kg EKM ligger nu på ca. 42 øre.

Klik her for at komme til barometeret.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Keld Dieckmann Økonomirådgiver 96 29 66 58 91 16 89 10
Keld Dieckmann


Samarbejdspartnere