Lean, der ligner noget

Udgivet d. 24-06-2020

Det handler om at få indarbejdet den rigtige kultur

Ejer på gården, Jacob Sig Hansen, med tuschen i hånden

EJSTRUPHOLM Kl. er 7 mandag morgen på plan­teavlsgården S. N. Agro ved Ejstrupholm. I værk­stedet er de ansatte og ejerne, Jacob og Jens Jørgen Sig Hansen samlet foran tre whiteboards. Jacob Sig Hansen med tuschen i hånden og klar til at note­re. Først drøftes og noteres, hvem der har kend­te, større opgaver i løbet af ugen, og der suppleres med, hvem der eventuelt kan assistere med dem.

Senere træder de enkelte medarbejdere selv frem til tavlen og noterer punkter under overskriften: ”Godt den sidste uge”.

Her noteres, at hestebønnerne står godt, og at man er kommet i gang med at vande. Men også lidt mere personlige ting, som har skabt glæde for den enkelte medarbejder.

Senere kommer gode ideer på tavlen som aktivi­teter med en ansvarlig tovholder, eller i en ”buf­fer” med ideer, som folk kan tage, hvis de har tid.

Tavlerummet – og tavlemødet er en del af en lean-proces, som blev sat i værk på gården om­kring februar 2019.

Det virker andre steder

Chef for SAGRO Planter & Miljø, Hans Jeppe Andersen og Jacob Sig Hansen, der er medlem af SAGROs fagudvalg for planter, udfordrede hinan­den på et møde, om den marginale økonomi ved store plantebedrifter. De endte med at aftale et testforløb hos S. N. Agro. Udfordringen for nogle plante-ejendommene er, at også de bliver større, får flere ansatte, spredt bygningsmasse og tilsva­rende længere mellem markerne.

Og når nu lean-ledelse fungerer rigtig godt i ek­sempelvis animalsk produktion, hvorfor så ikke også i planteproduktion?

  1. N. Agro er på 900 hektar fordelt på 5 gårde, hvoraf den ene er med svineproduktion.

Ejerne , far og søn Jens Jørgen og Jacob Sig Hansen var frustrere­de over spildtid med at finde det rigtige værk­tøj og sikre, at det var til stede, hvor – og når – det skulle bruges. Overordnet ønskede de også at sænke omkost­ninger til vedligehold, bruge færre ressourcer og gøre ting smartere.

Projektet blev sat i værk i starten af 2019 sammen med SAGROs HR- og ledelsesrådgiver Bo Kær Pe­dersen. Omdrejningspunktet blev tavlerne i værk­stedet.

Alt bliver lavet om

I en planteproduktion kan vejret betyde, at planlægningshorisonten kan være temmelig kort. Men ved at etablere et årshjul over årets opgaver, er det lykkedes at skabe en ydre ramme, hvor de mere kortsigtede aktiviteter så kan aftales ugevis.

Medarbejderne er blevet meget mere involverede og har blandt andet givet udtryk for, at det er rart at kunne forberede sig mentalt på næste dags arbejde.

De kender planlægningen 3-7 dage frem og ved samtidig, hvem der er ansvarlig. De tager således i højere grad ansvar for deres egen dag, og de går også op i, at tingene skal køre effektivt.

- De føler, at de har en bedre dag, når tingene kører, og de giver udtryk for en stolthed, når de er med til noget, der lykkes, siger Jacob Sig Hansen.

Der er i sæsonen mange arbejdstimer, og kan arbejdet gøres mere effektivt, kan man måske skære nogle timer væk – og øge følelsen af succes.

Det handler mest om kultur….

Jacob og Jens Jørgen Sig Hansen er sig meget bevidste, at de skal være forbilleder for at få lean-projektet til at virke. For det handler om at skabe – og fastholde – den nye kultur.

Derfor skal de aftalte rutiner følges, og det kræ­ver også sit af ledelsen i en hverdag, hvor meget planlægning kan slås i stykker af vejret eller ma­skinnedbrud.

- De ansatte spejler sig jo i ledelsen, så vi skal selv gøre, som vi siger, påpeger Jacob Sig Hansen.

Og lidt om kroner…

Jacob og Jens Jørgen tør ikke give et bud på, hvad lean-projektet har betydet økonomisk.

For selv om 2019 var et rekordår, steg udgifterne til vedligehold tilsvarende. Sammenligningen udfor­dres desuden af, at der blev købt en ejendom mere.

Vi kan sammenligne effektiviteten sidste år, og at vi eksempelvis var klar til at lægge kartofler en uge tidligere, siger Jens Jørgen Sig Hansen. Han og Jacob tror på, at lean-tankegangen er med til at holde på de medarbejdere, der netop gerne vil væ­re med til at skabe succes.

For ejerne har den øgede planlægning også bety­det, at de tager mere velovervejede beslutninger. Tidligere var der mange brandslukninger og hurti­ge beslutninger, som måske i mindre grad var gen­nemtænkte.

Vi har mere ro i maven nu, siger Jacob Sig Hansen.

 

HR- og ledelsesrådgiver hos SAGRO, Bo Kær, evaluerer ved tavlemødet

Fakta

S. N. Agro ved Ejstrupholm er på
900 hektar:

Kartofler: 280 ha

Vårbyg: 450 ha

Frøgræs: 70 ha

Vårraps: 20 ha

Økologiske hestebønner: 33 ha

Hvede: 30 ha

Virksomheden drives fra fem adresser, hvoraf den ene, S. N. Hyo, er med svineproduktion.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Bo Kær Pedersen Virksomhedsrådgiver 76 60 21 77 25 57 98 00
Bo Kær Pedersen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere