NoTill-dyrkning i Sørvad imponerer

Udgivet d. 30-05-2018

Der står respekt om Morten Bjerres resultater med reduceret jordbehandling

Fremtidens udbyttepotentiale i markerne er bestemt af, hvordan man arbejder med muldlaget og underjorden. Altså det, som sker under jorden. Brug spaden - nøjes ikke med at kigge på bladene.

Morten Bjerre på Gl. Refning ved Sørvad har udført lidt af et dyrkningsmæssigt kunststykke. Sandjordsmarker, som hans far blev drillet med for deres ringe værdi, er omdannet til frodige, højtydende marker.

Forklaringen er flere år med reduceret jordbehandling og flittig brug af efterafgrøder.

Tirsdag aften deltog 70 landmænd, der kom fra et stort opland, for at se, hvad der sker på Gl. Refning.

I år har Morten Bjerre taget skridtet fuldt ud og etableret vårbyg ved blot at skære en rille ned i jorden til såsæden - altså absolut NoTill. 

- Vi var mange, der var spændt på at se, om det virkelig kan lade sig gøre. Men afgrøderne groede helt fantastisk - og så endda på sandjord. Det er helt specielt, fortæller planterådgiver Christian Hansen, SAGRO, der var blandt deltagerne i arrangementet.

Han og de øvrige deltagere fik syn for sagen.

- Selvom jorden var fyldt med halmrester og efterafgrøder, så har det ikke generet den nye afgrøde, konstaterer han. Vækstbetingelserne har ganske vist været ideelle i år, men selv med et koldt og vådt forår mener han, etableringen ville lykkes, fordi der har været praktiseret reduceret jordbehandling i mange år - faktisk siden 2003.

Kasper Kjær Jensen er planterådgiver ved SAGRO. Her demonstrerer han den porøse og muldrige jord, som er gennemtrevlet af planterødder og ormegange.

Der er i det hele taget fokus på jordfrugtbarheden. Der er f. eks. valgt at udlægge gyllen i den voksne vårbygafgrøde for at undgå mange spor og skadelig jordpakning ved gyllenedfældning i det tidlige forår.

Vinterhvede i frøgræsstub?

Morten Bjerre og hans planterådgiver, Kasper Kjær Jensen, fortalte ved arrangementet om et nyt forsøg. Til efteråret vil de etablere vinterhvede direkte i frøgræsstubben. Mange undrer sig over, om det kan lade sig gøre at udføre NoTill ned i den tætte rodpels, som står tilbage efter høst af frøgræsset.

Morten Bjerre og Kasper Kjær Jensen er klar til at stå på mål for resultatet, så derfor er der allerede nu aftalt et nyt markarrangement på Gl. Refning til september.

 

 

Fakta

På Gl. Refning dyrkes korn og foder til egne dyr og frøgræs på godt 20 % af de i alt 500 ha.

Husdyrproduktionen består af 1.150 søer.

Reduceret jordbehandling er anvendt siden 2003. Det har halveret antallet af overkørsler.

Til september er der et nyt markarrangement om etablering af vinterhvede direkte i frøgræsstub.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere