Nu kommer der ændringer af vurderingsreglerne

Udgivet d. 04-05-2023

Der er blevet lyttet til landbrugets bekymringer og kritik, så skatteministeren og forligskredsen bag justerer nu centrale dele af ejendomsvurderingsloven.

- I forbindelse med overgangen til de nye regler sikrer vi, at overgangsordningen bliver mere tryg og enkel, så ejerne som udgangspunkt kan blive i deres nuværende kategori, indtil ejendommen bliver solgt. Det betyder, at man eksempelvis i langt højere grad end i dag vil kunne bygge om og sælge jord fra uden at falde ud af overgangsordningen, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) i en pressemeddelelse.

Konkret er det besluttet i forligskredsen, at den udskældte overgangsordning bliver markant mere robust og vil dække stort set alle i ordningen frem til et eventuelt salg. Yderligere er der også enighed om, at der skal etableres en særlig vurderingskategori for naturejendommene. Det arbejde skal nu sættes i gang i Skatteministeriet.

- Den diffuse overgangsordning har givet meget usikkerhed hos mange ejere, om hvorvidt man nu var sikret at kunne fortsætte beskatningen som landbrugsejendom, hvis ens ejendom skiftede kategori til ejerbolig. Det er derfor meget positivt, at man nu bliver langt bedre sikret i forhold til ikke at kunne ryge ud af overgangsordningen ved mindre forandringer på ejendommen. Det har været et stort bekymringspunkt for os, siger Lone Andersen der er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Hun er ligeledes meget tilfreds med, at der nu skal findes en model så beskatningen ikke kommer til at blokere for at der bevares natur og etableres nye områder med natur.

- Vi skal selvfølgelig ikke have et system, der hæmmer borgernes motivation til at tage naturhensyn, så den ændring må glæde alle. Det skal tværtimod kunne betale sig at udlægge arealer til natur, og det skal være attraktivt at indgå i naturprojekter.  Vi vil følge arbejdet med at udforme de nye regler for naturejendomme nøje, og kæmpe for at det bliver robuste og praksisnære regler, som giver mening og gør det lettere at tage naturhensyn for ejerne, siger Lone Andersen.

Landbruget havde også ønsket en nedsættelse af kravene til areal og dyrehold, hvilket der dog desværre ikke var lydhørhed for. 

- Det er beklageligt, men vi vil arbejde videre på, at reglerne på dette område løbende tilpasses til, hvordan danske landbrug ser ud, siger Lone Andersen.

Hun glæder sig over, at der har været vist så stort fællesskab i landbruget omkring sagen.

- Stor tak til alle. Ikke mindst til de lokale foreninger, der har hjulpet med at anskueliggøre konsekvenserne og påpege, at der er skævheder, som skulle rettes. Det har været en stærk fælles indsats, siger hun.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Palle Høj Palle Høj Direktør/Registreret Revisor 96 29 66 50 20 24 99 98

Kontakt os

Mathias Hedegaard Mathias Hedegaard Økonomirådgiver, vurdering 96296761


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere