Ny ansøgningsrunde for minivådområder

Udgivet d. 07-07-2024

Du har nu igen muligheden for at bidrage til kvælstoffjernelse fra vandløb og fjorde ved at etablere et minivådområde.

Du har nu igen muligheden for at bidrage til kvælstoffjernelse fra vandløb og fjorde ved at etablere et minivådområde. Der starter en ny ansøgningsrunde hen over sommeren med forventet deadline d. 30. september 2024.

Der er kommet lempelser i forhold til de tidligere runder, så det kan være lettere at få tilsagn i år end tidligere. Bl.a. er der ikke længere krav om, at oplandet skal bestå af 80 % omdriftsareal, hvilket har diskvalificeret tidligere ideer.

Du er altid velkommen til at kontakte en af udtagningskonsulenterne i SAGRO. Vores rådgivning er gratis. Desuden har du mulighed for selv at tjekke udpegningerne på landmand.dk, hvor potentielle placering af minivådområder på dine egne marker er vist. Den viste placering kan flyttes og stemmer måske heller ikke med de faktiske drænforhold m.m. men giver en indikation på mulighederne.

Udover at bidrage til kvælstoffjernelse vil minivådområdet også fjerne fosfor og skabe større biodiversitet med dets åbne vandspejl og bevoksning. Allerede det første år ser vi at der indfinder sig mange insekter og ænder m.m.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Karen V. Thomasen Karen V. Thomasen Miljørådgiver 96 29 69 32 40 11 65 50

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Anita Hingstman Rasmussen Anita Hingstman Rasmussen Miljø - og naturrådgiver 76 60 21 93 25 57 99 10


Tilmelding til nyhedsbrev


Samarbejdspartnere